Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

וועד ממונה 1
אישור איוש וכתב מינוי ועדת תכנון ובנייה.
בפני חברי הוועד הוצג כתב מינוי לוועדה וכן רשימת חברים אשר הביעו רצונם להשתתף בועדה.
הוועדה מאשרת את המינוי וכן את החברים הבאים: ול אוריון, מאיר ברק הדר, מעין גיא, סרי שי, דותן עידו
 
פברואר 2020 (מתוך) מכתב לחברים:
אנו מתחילים לפעול לשדרוג תשתיות בקיבוץ ולשם כך תערך מדידה ומיפוי כל אזור המגורים.
הכוונה לתכנן מערכות חדשות כגון חשמל, תקשורת, מים וביוב, המביאים בחשבון את המגרשים אשר סומנו לחברים לשיוך. בנוסף יהיה צורך להשלים תכנון כל נושא תנועת מכוניות וחנייה. בימים הקרובים ימנה הוועד ועדת תכנון אשר תהיה מופקדת על המהלך התכנוני ובהמשך הביצוע.
במקביל אנחנו נכנסים להליך השלמת פיתוח תשתיות ב "שילר דרום" אשר יכלול כביש, מדרכות, קירות תמך והשלמות של חשמל מים ותקשורת. שלב זה לאחר שיאושר תקציבית בוועד, יוצא לדרך.
בנושא שינוי אורחות חיים עסק הצוות בעדכון תקנון הקיבוץ. התקנון אשר בסיסו משנת 1938, אינו מתאים למציאות של שנות ה 2000. לאחר שהצוות השלים את עבודתו לעדכון התקנון, יופץ התקנון לידיעת החברים בצרוף הסבר מפורט כפי נדרשנו ע"י רשם האגודות השיתופיות. הנושא בכללותו יובא לדיון ואישור אסיפת חברי הקיבוץ.
 
נבחרה אחראית לתרבות - עמר נרי והוקצה תקציב לשנת 2020, נאחל לעמר הצלחה.
 
וועד ממונה 2
עדכון בנושא הערכות הקיבוץ בתקופת וירוס "קורונה".
ניתנה סקירה על התארגנות הקהילה והמשק לאור הנחיות התנהלות בצל משבר הקורונה.
 
וועד ממונה 3
בקיבוץ פועלים 12 יזמים אשר פעילותם מחייבת רישום בספרי הקיבוץ.
הוחלט להפסיק פעילות יזמים בספרי הקיבוץ, ולרשותם ניתן יהיה לפעול כעצמאיים.
יש לפעול ליישום ההחלטה עד תחילת שנת 2021, ולנצל את הזמן הנותר עד סוף השנה להתארגנות החברים.
 
הוצג רבעון ראשון 2020 בקהילה. לאור "אירועי הקורונה" נדרש לעדכן את התוכנית השנתית.
עדכון התוכנית ייערך באמצע חודש יוני 2020.
 
ועדת חינוך
נוער: בזמן הקורונה לא התקיימו פעילויות בשל ההנחיות. הנוער התנדב ועזר לצוות התרבות בפעילויות לקהילה !
בשעה טובה גייסנו רכזת נוער - גלי בר מגבעת ברנר.
גלי בתפקידה היא מד"בית של קן התנועה ורכזת פעילות לילדי ד'-יב' (תכנון פעילות חופשים, מועדון פתוח פעמיים בשבוע)
נאחל לגלי בהצלחה !!
 
מיכל בריג מנהלת הגיל הרך הודיעה על סיום תפקידה.
פורסם מכרז לתפקיד מנהל/ת מערכת הגיל הרך. ואנחנו שמחים לבשר כי נמצא מחליף.
מנהל מערכת הגיל הרך הנכנס הינו חגי כהן
חגי מגיע אלינו עם הרבה שנות נסיון בניהול מערכות חינוך, בעל ה שכלה בתחום (תואר ראשון ושני) .
אנחנו מאחלים לחגי הצלחה בתפקידו.
בהזדמנות זאת אנחנו רוצים להודות למיכל על הכל השנים שניהלה את המערכת עם המון רגישות ויציבות ומאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך.
 
צהרון בשמו המסורתי הוא מרחב חברתי.
המרחב החברתי לילדי א' - ג' מיועד לילדי שילר וגיבתון.
אנחנו בתהליכי סגירה של חוזה ההפעלה עם חברת אופק. המרחב יפתח ב 01.09.2020
 
וועד ממונה 4
מוצע לקיבוץ הקמת מגרש כדורגל (מיני) ע"י המועצה האזורית. המיקום המוצע הינו ממערב ובצמוד למגרש הכדורסל.
הוועד מאשר את מיקום המגרש, מותנה בטיפול מהנדסת המועצה ובקבלת אישור בנייה במקום.
 
מבנה הכלבו הישן (סטודיו של צופיה) פונה לאור דרישת רמ"י להסדרת שימושים.
לאור ייעוד המבנה למגורים, מחליט הוועד להתאימו למגורים ולהשכירו כדירת אגודה, לא לשיוך.
שכ"ד יהיה ריאלי ומלא ללא כל הנחת תושב או חבר.
 
יוסי רקח עדכן כי רשם האגודות השיתופיות האריך בשנה נוספת את כהונת הוועד הממונה.
 
(חלק מעדכון לחברים).
ראשית יש לברך על כך כי למרות התפרצות המגפה, אין בינינו חולים.
יחד עם זאת אנו חווים התפרצות נוספת בימים אלה ואנו נקראים לשמור על הכללים למניעת הדבקות והדבקה.
בקיבוץ פועלים והתחילו לפעול ועדות וצוותים במספר נושאים:
ועדת חינוך פועלת במרץ מספר חודשים.
ועדת תרבות אשר את פעילותה המבורכת ראינו גם בתקופת המגפה.
צוות בריאות סיעוד ורווחה.
צוות רשת בטחון.
ועדת תכנון ובניה אשר עושה את צעדיה הראשונים.
ועדת קליטה גם היא בתחילת דרכה.
צוות שינוי אורחות חיים אשר מכין את תקנון הקיבוץ ואת "החוברת".
צוות שיוך דירות המטפל בהשלמת התהליך.
 
לאחרונה אנו עדים לתנועת כלי רכב במרחב שטח המגורים בקיבוץ על מדרכות, תנועת כלי רכב זו
מסכנת את הולכי הרגל. יש לדעת כי רוב תשתית המדרכות פנים הקיבוץ אינן מיועדות לרכב כלל ולכן
בכל מקרה של רכב מול הולך רגל, להולך הרגל זכות בלעדית!
מיכאל ורבין, יוסי רקח
 
מתוך דף מידע אוגוסט 2020
שילר דרום:
בשבוע האחרון התחדשו עבודות פיתוח מדרכות והכנת המגרשים לבנייה, העבודה מתקיימת בשטחי המגורים ובשטח מהחדש. בין היתר נסיים להכין את הרחוב המערבי אשר היה עד היום דרך חולית בלבד.
 
לאחר מהלך ארוך בו בחנה ועדת החינוך את האפשרויות להפעלת צהרון בקיבוץ לילדי כיתות א' עד ג', נמצא פתרון המאפשר הפעלת צהרון כיום במבנה הבית הסיעודי. התהליך אותו הובילה ועדת החינוך ידע עליות ומורדות עד שהשבוע הבשיל לידי מימוש.
 
בשעה טובה מועבר ארכיון הקיבוץ למשכנו החדש בבית התרבות (חדר זיכרון וספריית הילדים הישנה).
יעל שור קיבלה על עצמה את ניהול הארכיון, נאחל ליעל הצלחה ולנו לימוד ההיסטוריה למען העתיד.
 
קורונה:
איך אפשר דף מידע ללא נושא זה...
כן, הנגיף עדיין כאן. למרות שלא רואים אותו, מרגישים אותו בתחומי הבריאות והכלכלה.
מניסיונם המר של מספר קיבוצים, נראה כי כאשר יש הדבקה בקיבוץ היא בהיקף רחב עד כדי השבתת כל פעילות בקיבוץ.
לכן, כולנו מתבקשים לעשות שימוש במסכות בכל שטחי הקיבוץ ולהישמע להוראות הבריאות המגדירות התקהלויות.
אנא שימרו עלינו!
 
וועד ממונה 5
הוועד מאשר להכנס לתהליך יישום הצבעה אלקטרונית. ועדת הקלפי תהיה אחראית ליישום.
 
מיכאל עדכן כי ועדת החינוך הצליחה להגיע להפעלת צהרון באופן עצמאי של הקיבוץ. המיקום נקבע לשנה זו בבית הסיעודי.
הוועד רואה בחיוב את הנושא ומאשר את הפעילות במקום המוצע.
 
שילר דרום
הוועד מחליט לרצף את כל המדרכות ע"פ התכנון, במידת האפשר להרחיב מדרכות צרות זאת תוך קבלת אישור יועץ תנועה, לאפשר גינון ציבורי בתחומי השכונה רק במקומות שהוצגו במרשם. מתוך הבנה כי יש חברים החיים שנים רבות בשכונה, יש לאפשר העתקת עצים במידת האפשר.
 
ועד ממונה 6
לצורך השלמת הטיפול בתב"ע חדשה, נדרש להשלים פינוי בוצה מאזור בריכת החימצון. הוועד מאשר את הפינוי מקורות המשק.
 
ועד ממונה 8
לאור מחיר מים חמים גבוה לחברים, גרעון בתפעול המערכת הצמודה ל"שילטקס", מחליט הוועד כי עד סוף 2021 ינותקו הבתים מהמערכת.
 
יו"ר קהילה: יוסי רקח
מנהל עסקי: בעז בן סירא / שי כהן
מש"א: איריס סוראיה
מנהל קהילה: מיכאל ורבין
חברי וועד: אריה מאיר, אמיר שביט, אהובה לאור, אמיר פרכטמן, חמוטל דויטש'מן, יובל שטוסר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות