Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

... בסוף שנת 2003 יוצאים כל בוקר כ- 55 מחברי הקבוצה, למצוא את פרנסתם מחוץ לקיבוץ. 

מגמה זו תימשך ככל הנראה לאור העובדה שרבים מהחברים אינם מוצאים מקומות עבודה אטרקטיביים ומפרנסים בתוך המשק. 
 

עבודת חוץ

בראשיתה, נוסדה הקבוצה על תשתית של עבודת חוץ ככורח מציאות. ושוב כמו אז, הענף הגדול והמגוון ביותר בקי...התפלגות עובדים - 2015

157 עובדי חוץ, 71 חברים בפנסיה שילר בת 88...התפלגות עובדים - 2008

41 אחוז עובדי חוץ, 10 אחוז עובדים במפעל...התפלגות עובדים 2005

28 אחוז עובדים בחוץ, 21 אחוז עובדים בשילטקס...התפלגות עובדים 2003

28 עובדי חוץ, 25 אחוז עובדים בשילטקס...shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות