Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

  
 
עד 25.03.2022 בשעה 08:00 נמדדו  בשילר: 719.1 מ"מ
כ 24% יותר מהממוצע הרב שנתי.  
 
עד 11.03.2022 כ 24% יותר מהממוצע הרב שנתי.  
  
* מיום ראשון 23.01 בשעה 08:00 עד יום שני 24.01 בשעה 08:00 ירדו 47.2 מ"מ
 
* מיום חמישי 13.01 בשעה 08:00 עד יום שישי 14.01 בשעה 08:00 ירדו 6.7 מ"מ 
* מיום שישי 14.01 בשעה 08:00 עד יום שבת 15.01  בשעה 08:00 ירדו 69.4 מ"מ 
* מיום שבת 15.01 בשעה 08:00 עד יום ראשון 16.01 בשעה 08:00 ירדו 70.0 מ"מ
 
* מיום ראשון 20.12 בשעה 08:00 עד יום שני 21.12 בשעה 08:00 ירדו 81.8 מ"מ
 
*מיום 20.11.2021 בשעה 08:00 עד 21.11.2021 בשעה 08:00 ירדו 44.0 מ"מ של גשם
 
תולדות איסוף הנתונים בקבוצת שילר
משנת 1967 מודד הגשם שלנו, להלן שר הגשם, הוא יהודה רבד, את זאת הוא סיפר:
  
 
1939-1940 היה החורף הראשון בו נמדדו כמויות הגשם בקיבוצנו. הנתונים הועברו למחלקת תחזיות מזג האויר של המנדט הבריטי.
התחזיות אז נעשו בעיקר על סמך נתונים סטטיסטיים שנתיים ונתונים מתחנות מטאורולוגיות שונות ברחבי אגן הים התיכון והמדינות השכנות (כשמספרן היה מצומצם ביותר!)
המדידה אז, כמו גם היום, נעשתה על ידי איסוף הגשם לתוך "מד-גשם" שהוא מיכל שפיתחו העליון בעל גודל נתון וידוע.
את מה שנאסף במשך יממה מודדים בעזרת משורה, שהיא מיכל מוארך שמסומן בשנתות, ברווחים שמייצגים עשירית המ"מ של גשם.
אינני יודע מי היה האדם שביצע את המדידות בתחילה, אבל יודע אני כי בתקופה די ארוכה היה זה מנחם רבהון.
 
  
 
 
הנתונים נרשמים מדי יום גשום בטבלת רישום מדידות הגשם שבכניסה לחדר האוכל.
את הנתונים הבאים קיבלנו מיהודה רבד,
שבנאמנות, גם אם נורא גשום וקר,
 עולה על הגג ומביא לנו את התוצאות.
 
 
 שנה מ"מ  שנה מ"מ       שנה מ"מ      
 2021-22   2020-21 520.4  2019-20 642.4
 2018-19 876.8  2017-18 471.7  2016-17 351.2
 2015/16 519.6  2014/15 634.2  2013/14 376.2
 2012/13 684.6  2011/12 544.4  2010/11 407.5
 2009/10 398.6  2008/09 382.9  2007/08 399.4
 2006/07 461.7  2005/06 460.8  2004/05 470.5
 2003/04 391.2  2002/03 706.2  2001/02 558.7
 2000/01 370.0  1999/20 419.2  1998/99 230.7
 1997/98 505.9  1996/97 527.8  1995/96527.8 
 1994/95 688.9  1993/94 412.4  1992/93 775.3
 1991/92 1407.1  1990/91 437.6  1989/90 638.3
 1988/89 556.7  1987/88 584.9  1986/87 678.6
 1985/86 365.7  1984/85 394.5  1983/84 345.6
 1982/83 798.4  1981/82 455.5  1980/81 455.3
 1979/80 657.5  1978/79 414.6  1977/78 491.3
 1976/77 465.0  1975/76 295.4  1974/75 626.5
 1973/74 823.2  1972/73 415.7  1971/72 572.7
 1970/71 597.4  1969/70 439.0  1968/69 593.9
 1967/68 466.2  1966/67 630.5  1965/66 357.1
 1964/65 663.1  1963/64 766.8  1962/63 315.1
 1961/62 365.9  1960/61 510.5  1959/60 258.6
 1958/59 408.9  1957/58 476.9  1956/57 471.6
 1955/56 842.3  1954/55 410.9  1953/54 633.8
 1952/53 548.1  1951/52 815.8  1950/51 294.5
 1949/50 663.3  1948/49 790.1  1947/48 518.3
 1946/47 285.5  1945/46 575.8  1944/45 947.3
 1943/44 455.6  1942/43 902.7  1941/42 467.5
 1940/41 407.7

1939/40
344.1 
 
סה"כ  2015-16 513.7 מ"מ
ספטמבר מ"מ
אוקטובר
 מ"מ
נובמבר
 מ"מ
דצמבר מ"מ
ינואר מ"מ
פברואר מ"מ
מרץ מ"מ
אפריל
 מ"מ
מאי מ"מ
  
 סה"כ  2014-15               634.2 מ"מ           
 ספטמבר 0
 אוקטובר
 18.6 מ"מ
 נובמבר
 179.6 מ"מ
 דצמבר 33.8 מ"מ
 ינואר 265.9 מ"מ
 פברואר 69.8 מ"מ
 מרץ 10.7 מ"מ
אפריל
55.7 מ"מ
 מאי 0.1 מ"מ
  
סה"כ 2013-14376.2 מ"מ
ספטמבר1.2 מ"מ
אוקטובר
7.3 מ"מ
נובמבר
10.8 מ"מ
דצמבר230.3 מ"מ
ינואר10.3 מ"מ
פברואר11.1 מ"מ
מרץ80.6 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי25.3 מ"מ
 
סה"כ 2012-13684.6 מ"מ
ספטמבר0 מ"מ
אוקטובר
2.3 מ"מ
נובמבר
123.9 מ"מ
דצמבר152.0 מ"מ
ינואר356.4 מ"מ
פברואר17.1 מ"מ
מרץ1.8 מ"מ
אפריל
27.9 מ"מ
מאי3.2 מ"מ
 
סה"כ 2011-12545.3 מ"מ
ספטמבר5.0 מ"מ
אוקטובר
0.8 מ"מ
נובמבר
139.1 מ"מ
דצמבר27.1 מ"מ
ינואר201.3 מ"מ
פברואר90.9 מ"מ
מרץ80.0 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי1.1 מ"מ
 
סה"כ 2010-11410.8 מ"מ
ספטמבר0 מ"מ
אוקטובר
5.6 מ"מ
נובמבר
0 מ"מ
דצמבר132.7 מ"מ
ינואר107.3 מ"מ
פברואר44.6 מ"מ
מרץ88.5 מ"מ
אפריל
32 מ"מ
מאי0.1 מ"מ
 
סה"כ 2009-10401.9 מ"מ
ספטמבר2.4 מ"מ
אוקטובר
29.0 מ"מ
נובמבר
67.8 מ"מ
דצמבר82.6 מ"מ
ינואר61.8 מ"מ
פברואר136.5 מ"מ
מרץ18.4 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי3.4 מ"מ
 

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות