Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

22.01.2016
קלפי הפעלת קרן מענק עזיבה
הצביעו 212 בעלי זכות הצבעה
בעד הצביעו 111 חברים/ות
נגד הצביעו 100 חברים/ות
נמנע – 1
 
וועד ממונה 2
הערכות להפעלה מחודשת של קרן מענק עזיבה וקרן איזון הדיור
לאחר קבלת הצעת הוועד להפעלת שתי הקרנות יש להיערך לכך.
פנייה לאחר החלטת אסיפה בעניין הפסקת קצבה של 500 ₪ למשרתים בשנת שירות.
הפנייה התקבלה. הוחלט כי המשרתים בשנת שירות ימשיכו לקבל קצבה זו.
 
וועד ממונה 3
ערעור ע"י נציגי המשפחות משילר דרום ב' בעניין אי הקצאת תקציב לבניית מדרכות בשכונת שילר דרום ב'.
הוחלט: מקבלים את הערעור.
 
שם טוב סרנגה מחברת "מצפן" מועסק בשילר בתפקיד של מרכז צוות שיוך דירות ועושה זאת לשביעות רצון צוות שיוך דירות והוועד הממונה. באוגוסט 2015 הנהלת הקהילה החליטה כי ההעסקה תהיה עד פברואר 2016 במימון החברים (35 ₪ לחודש לחבר).
עתה, כשממשיכה פעילות בנושא, הוחלט להאריך את העסקת שם טוב להובלת הדיון וקבלת ההחלטות בקיבוץ.
 
הנהלת קהילה 1
הצעת הנהלה כלכלית להקטנת הגרעון במערכת המים החמים המשותפת בגבעה. ע"מ להקטין את הגרעון ההנהלה הכלכלית מציעה לחייב לפי 70 ₪ למבוגר, ו- 25 ₪ לילד, כאשר נלקח בחשבון כי לא כל הגרעון יכוסה. החיוב יחל לאחר החורף (חודש אפריל).
ההצעה אושרה.
 
וועד ממונה 9
על פי תיאום מראש, ממנה הוועד את הנהלת קרן המילואים + שוקי לוינוביץ' לשמש כהנהלת קרן איזון הדיור.
 
הנהלת קהילה 3
מאיה דרוגקוב נשאה בתפקיד מנהלת הגיל הרך ב-4 שנים האחרונות ובקשה לסיים את תפקידה.
אנו מבקשים להודות למאיה על עבודתה בתפקיד מאתגר זה ומאחלים הצלחה רבה בדרכה החדשה.
בוצע מכרז למועמדות לתפקיד ונבחרה גברת מיכל בריג. מיכל החלה חפיפה עם מאיה ותכנס לתפקיד באופן מלא ב-01.06.2016. אנו מאחלים למיכל השתלבות מהירה בתפקיד והצלחה בניהול מערכת רגישה ומורכבת זו.
 
וועד ממונה 10
בהמשך להחלטה כי יש לאפשר לבנים/ות קיבוץ אשר שייכים לקבוצת 2004-2009 (שנולדו בשנים 1981-1989) ועדיין לא התקבלו לחברות עקב מחסור בדירות למגורים, להתקבל לחברות במעמד של חבר בחופשה מיוחדת על מנת להסדיר את מעמדם בתור לבחירת בתי הקבע, נוסח הסכם בנידון בעזרת היועץ המשפטי של הקיבוץ. מדובר על מספר מצומצם של בנים/ות אשר פנו לחתום על הסכם זה. ההסכם אושר בוועד הממונה.
בעקבות מספר פניות שהתקבלו בעניין הובהר כי ניתן להציב טרומי בכפוף להיתר בנייה כנדרש. האחריות לטיפול בהיתר, רכישת הטרומי, העברתו והתקנתו היא באחריות המשפחה ועל חשבונה.
 
הנהלת חינוך
במסגרת דיון על הקשיים בהם אנו נתקלים באיתור כח אדם למערכת החינוך, העלתה מיכל בריג את סוגיית מיעוט ימי החופשה הנהוגים במערכת הגיל הרך בשילר בהשוואה לנהוג במערכות החינוך בכלל ובקיבוצים בפרט -
סוכם לאשר החל משנת תשע"ז סגירת בתי הילדים ב 6 ערבי חג: ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ערב סוכות, ערב הושענא רבא, ערב פסח, ערב פסח שני.
כמו כן אושרה הארכת חופשת הקיץ ל-14 יום החל משנה"ל תשע"ז (מחצית אוגוסט 2017).
חופשות אלו מבטלות את 3-5 "ימי הגשר" שהיו נהוגים בעבר, וחופשת הקיץ בת 10 ימים.
 
שמירה על "סמל מעון" של משרד הכלכלה
הוחלט על השארת סמל משרד הכלכלה והעלאת המחיר בגיל הרך בשיעור של 3% מהמחירון הנוכחי.
במנגנון זה יש יתרון נוסף לפיו אנו מחויבים לייצר ולשמור על סביבה בטוחה ומוגנת יותר לילדים.
 
וועד ממונה 11
התקדמות בחירת בתי הקבע: כ-8 חברים (האחרונים בתור מבין בעלי הוותק שלפני השינוי) צריכים עדיין לבחור את בית הקבע שלהם. התור מתקדם בטור (לכל חבר יש 3 שבועות לבחירה ולאחר מכן התור עובר לבא אחריו). לאחר מכן ימשיך התור לחברים שהתקבלו לאחר השינוי.
 
וועד ממונה 12
ברכות לשמוליק שחר על היבחרו והצטרפותו לוועד הממונה.
 
16.09.2016
להלן תוצאות ההצבעה בקלפי על: הסדרים פנימיים לשיוך הדירות.
הצביעו 193 חברים/ות
בעד הצביעו 154 חברים/ות
נגד הצביעו 38 חברים/ות
נמנע - 1
 
הנהלת קהילה 5
נוקי גולדפישר הודיעה על סיום כהונתה כיו"ר הנהלת חינוך. אבקש להודות לנוקי על מילוי התפקיד ב-4 שנים האחרונות בשם הנהלת הקיבוץ.
דוד אדרי הודיע על פרישתו מחברות בוועד הממונה. אנו מקבלים את ההודעה, מודים לדוד על תרומתו לוועד ומאחלים הצלחה בהמשך.
 
הנהלת קהילה 6
שימוש במקום כמועדון "מאמאל'ה" בהובלת יערה שלו.
הנהלת הקהילה רואה חשיבות בהמשך שמירת המקום לטובת פעילות קהילתית ונותנת לכך קדימות. לפיכך הוחלט להקצות את המקום לצורך מועדון "מאמאל'ה" לנשים אחרי לידה. במקביל, המקום יוכל לשמש לצורך פעילויות אחרות של הקהילה בתיאום עם המפעילות.
 
התקבלה הודעת יעל קמרון על פרישה מהנהלת הקהילה, חברי ההנהלה מודים ליעל על תרומתה.
08.10 נוקי גולדפישר וישראל ול הודיעו על פרישה מהנהלת הקהילה.
בעקבות עזיבת חברים (יעל, ישראל, נוקי, הגר) את הנהלת הקהילה, יש למנות אחרים במקומם. אנו פונים לחברים המעוניינים להציע את מועמדותם בכתב 
 
וועד ממונה 18
טיפול בכלבים משוחררים ומשוטטים בקיבוץ
לאחר פניות רבות של חברים למיגור התופעה של כלבים משוחררים בקיבוץ הוחלט כי יש "להתיישר" על פי החוק.
חשוב להדגיש: כלבים צריכים חוקים ומשמעת. המחשבה לפיה "כלב משוחרר - הוא כלב מאושר" אינה נכונה.
כלבים הם חיות מדהימות שכדאי להחזיק ולאהוב אך בצורה מושכלת ונבונה ועם פיקוח והשגחה.
בהתאם לכך נבקש מכל בעלי הכלבים לנהוג על פי החוק. אנו נפנה לפקח של המועצה על מנת שיאכוף את החוק בקיבוץ.
 
אסיפה 01.11.2016
מינוי הנהלת קרן המילואים ואגודת קרנות שילר :
אושר ההרכב המוצע של הנהלת קרן המילואים ברב קולות, ללא מתנגדים :
יו"ר : עו"ד תמיר סלע
מיקי עפר, אילון אוקו, עידן שחם, יובל שטוסר, שריי שור
 
הנהלת חינוך
הערכות לשיח תושבים בעניין חינוך: מטרת שיח התושבים הינה לשמוע את חברי הקיבוץ ובתוכם ההורים בעניינים הקשורים בתחומי החינוך שהקיבוץ מפעיל. הוחלט לקיים את השיח בהנחיה מקצועית על מנת לשאוף ולמפות את הצרכים ורצונות ההורים שיהוו בסיס להמשך טיפול ושיפור של מערכת החינוך בקיבוץ. על מועד השיח תבוא הודעה בהמשך.
 
אסיפה 14.11.2016
נערכו הצבעות:
2.1 לגבי תקנון קרן הסיעוד: בעד - 17 נגד - 0
אושר ברוב של 100% מבין המצביעים בעד ונגד
2.2 לגבי תקנון הקרן לצבירת קצבה לבנים בעלי צרכים מיוחדים: בעד - 18 נגד - 0
אושר ברוב של 100% מבין המצביעים בעד ונגד
 
ועד ממונה 21
נתן רותם, מנהל מש"א מגיע לגיל פרישה לפנסיה. בהסכמה עמו מוצע להמשיך את העסקתו בהיקף משרה של יום בשבוע לתקופת ניסיון של 4 חודשים (עד סוף מרץ 2017).
 
ביום ראשון, 04/12 התקיים בקיבוץ דיון רחב בהשתתפות צוות שיוך דירות, הוועד הממונה ומוזמנים נוספים: ניר מאיר, דגן יראל (רכז קרקעות בתנועה) ועו"ד תמיר סלע. בדיון הוצגו חלופות השיוך המוצעות ע"י רמ"י ועיקרי המשמעויות הנגזרות מהן.
 
הנהלת קהילה 9
פינוי מבנה המרכולית הישנה + סטודיו (בית 332) לטובת בית מגורים. הבית הופך לבית מגורים. לפיכך כל המשתמשים במבנה זה יצטרכו להתפנות.
 
בקשה לתקציב לעיקור 10 חתולים בקיבוץ ע"י הווטרינר יוסי מנדל. הוחלט כי ראשית יש לדבר עם הווטרינר של המועצה. היה והווטרינר לא נותן שירות זה, התקציב מאושר.
 
וועד ממונה 23
מנהל עסקי: עידן שחן הודיע על סיום תפקידו בשילר ומעבר לתפקיד בקיבוץ אחר. אנו מודים לעידן על עבודתו בקיבוץ ב-3 שנים האחרונות ומאחלים הצלחה בתפקידו החדש.
 
אושרה הצעת הצוות המצומצם למינוי חברי הנהלת קהילה במקום אלה שעזבו: עמיר גן, ליטל גפן, גיא מעיין. אנו מאחלים הצלחה לחברים החדשים ולהנהלת הקהילה.
 
שני המפגשים של שיח החינוך ודיון על מתווה להמשך.
הגיל הרך
השיח התקיים ביום שני, 26.12.2016, בהשתתפות מכובדת של 20 הורים וסבא אחד. ראשית נבקש להודות לכל מי שהגיע ותרם מזמנו ומרצו לטובת העניין.
גיל בית ספר
מפגש זה התקיים ביום שני, 02.01.2017, בהשתתפות נכבדה של מועצת חינוך והורים. סך הכל 17 משתתפים.
החינוך החברתי בגיל בי"ס חווה עליות ומורדות מאז השינוי ב-2009. עיקר הקושי נובע ממספר ילדים קטן יחסית בכל מחזור הגורם לעלויות גבוהות לכל ילד במערכת. מפברואר 2016 לעת עזיבת רכז החינוך החברתי ומדריך קבוצת "ערבה", המערכת אינה פעילה עבור כיתות ד'-יב' מלבד תנועת הנוער "בני המושבים".
בכל שיח העלו המשתתפים מספר נושאים.
מבקש להודות שוב לכל המשתתפים בשיחות, לחברי מועצת חינוך על הישיבות בשעות הערב המאוחרות ולרוני טוניק על ההנחיה.
 
 
קבלה לחברות
אושרה הצעת הנהלת הקהילה לרשימת המועמדים לקבלה לחברות.
כול המועמדים חתמו על הטפסים הנדרשים והסדירו את נושא התנהלות השכר והחיובים השוטפים
לירז ליברמן                            עידו שפירא
סיוון רובינזון                            דניאל אלעד
טל גלנטי                                שרון קדמי
דיאנה וגמן                              אביב מיטל
יעל מאיר                                 ארנון דקס
עידו דותן                                 ארז קראוס
 
וועד ממונה
יו"ר קהילה: חיים אורון (ג'ומס)
מיקי לזר, אילון אוקו, דוידי לאור, אסף ארטל, יובל שטוסר, דוד אדרי/שמוליק שחר
 
מנהל עסקי: עידן שחם
 
הנהלת קהילה
יו"ר קהילה: אילון אוקו
הגר סולומון, מיקי עופר, נוקי גולדפישר, מיה מיר, ישראל ול, אריאל ויזל, יעל קמרון.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות