Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

שרו הגולדנע-אייר.
השיר נכתב על מכונת הכלים הראשונה בשילר - ולכבודה.
ע"פ "מה הוא עושה לה" של הגשש החוור
 
יש לה עינים -
שתים ירוק וארבע אדום,
יש לה רגליים -
מרובעות ממש חלום.
יש בה רכות ועצב,
באבריה קצב
ואיך היא מגיבה
מיד על לחיצה
צה צה צה...
פזמון:
מה הם עושים לה מה הם עושים
כשהם סביבה מסתובבים,
זה מכניס וזה מוציא וזה מזיע...
והיא זו האומללת,
עומדת וסובלת וסובלת.
אך עוד יבוא היום ויימצא האדם הנכון
שיעשה לה שיעשה.
 
איך היא הגיעה -
אוטו גדול הביא אותה,
למה היא באה -
כסף גדול נתנו בשבילה.
איך בשבילה השווצנו,
איך בשבילה שיפצנו,
בלטות וקירות
נפלו המחיצות
צוצוצוצצת
פזמון:
מה הם עושים לה מה הם עושים
כשהם סביבה מסתובבים,
זה מכניס וזה מוציא וזה מזיע...
והיא זו האומללת,
עומדת וסובלת וסובלת.
אך עוד יבוא היום ויימצא האדם הנכון
שיעשה לה שיעשה.
 
איך הם עבדו שם - 
שנים קטנים ואחד גדול,
איך תכננו שם -
טראסט המוחות חשב על הכל.
תיקנו את הקלקולציה,
שינו את האינסטלציה,
נתנו אז לחיצה
כל הקיטור יצא
צה צה צה ...
פזמון:
מה הם עושים לה מה הם עושים
כשהם סביבה מסתובבים,
זה מכניס וזה מוציא וזה מזיע...
והיא זו האומללת,
עומדת וסובלת וסובלת.
אך עוד יבוא היום ויימצא האדם הנכון
שיעשה לה שיעשה.
 
איך מתיחסים לה -
משפחה אותה אימצה,
איך אוהבים לה -
מתה עליה כל הקבוצה.
אוי את משאת נפשנו,
אוי את מושיעתנו,
רק את היא המוצא
לרחיצה צה צה צה .......
פזמון:
מה הם עושים לה מה הם עושים
כשהם סביבה מסתובבים,
זה מכניס וזה מוציא וזה מזיע...
והיא זו האומללת,
עומדת וסובלת וסובלת.
אך עוד יבוא היום ויימצא האדם הנכון
שיעשה לה שיעשה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות