Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

כתבו ושרו חברת נעורים 1986
ע"פ "אין כבר דרך חזרה"
 
כשעלו הותיקים מאין תקוות,
ויתד תקעו קרוב לרחובות.
בקדחת הם חלו פה,
בחמסינים הם סבלו פה,
אבל משהו פעם בלבבות...
 
פזמון:
בחמש לעבודה,
אין זו אין זו אגדה
בזכותכם קבוצה נוסדה.
 
והיום אם נסתכל כאן מסביב,
שוב נראה שהמקום הזה מגניב.
כאן שדות וירק לנו,
ואל יופי זה נולדנו
איך הצלחתם את כל אלה להקים?
 
פזמון:
רק עברו נ"ט שנים
הנופים קצת משתנים
איך חלפו להם זמנים...
 
לפניכם הנה חברת הנעורים,
כמו כל נוער בימינו מקטרים.
רק עכשיו יש מערכת,
החברה חצי מודרכת,
ורק הסדרן עושה לי בעיות...
 
פזמון:
די נמאס מתינוקות,
רוצה פועלת להיות
תנו שוויון הזדמנויות.
 
אך היום כולם רוצים חיים נוחים,
איפה איפה נעלמו הערכים.
בכל בית יש "דישוושר"
אוהבים כאן את העושר,
החומרנות כאן מרקיע שחקים.
 
פזמון:
אם זה טוב ואם זה רע,
כנראה שאין ברירה
כנראה שאין ברירה.
 
כן, אנחנו בסימן של התפתחות,
יש חרושת ומיכון בחקלאות.
יש מכון חדש ברפת,
לא מגל כי אם קטפת
ועל סף אלפיים זו המציאות...
 
פזמון:
חיובי וגם שלילי,
את תמיד תהיי שלי
תפרחי ותעלי !

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות