Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חג השישים - 1987
כתב: אילן גולדהירש
 
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

על אהבה בדשא,
שכיף לזכור אותה
הרחק בקצה המשק
בשביל אל המטע,
בדרך מתרחקת
בינות שבילי עפר
יפה ומתרפקת
בינות שבילי עבר.
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

והתמונות האלה,
רצות בתוך ראשי
וזוהר שמי התכלת
נוגע בברושים,
ושמש אם שוקעת
וערב קצת נחפז
ואפלה נוגעת
ממש, ממש כמו אז.
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

עוצמים את העיניים,
רואים את התמונות
וכמו פוסעים בשניים
על גשר זיכרונות,
רואים שוב את המשק
רואים את המסע
חשים שוב את הדשא
נחים בצל שיטה.
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

האהבה מותחת,
מין גשר על הזמן
ימים של תום ונחת
חוזרים עכשיו לכאן
ימים יפים של פעם,
של פעם בקיבוץ
של אהבה וטעם,
מתוק וגם חמוץ.
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

וכך אנחנו שנינו,
שנה אחר שנה
שבים בזיכרוננו
אל ארץ ישנה,
אל אהבה רוגעת
אל מחוזות ילדות
ושיר כזה של פעם,
הוא יופי של עדות.
פזמון:
שיר לי שיר לי, שיר של פעם
שיר של פעם בקיבוץ,
שיר על אהבה וטעם
גם מתוק וגם חמוץ.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות