Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

  
 
עונה 2023-2024
עד 05.05.2024 בשעה 08:00
נמדדו בשילר 582.7 מ"מ של גשם.
 
פברואר 2024  - 72.4 מ"מ
ינואר 2024      - 266.1 מ"מ
דצמבר 2023   - 61 מ"מ
נובמבר 2023  - 84.6 מ"מ
אוקטובר 2023 - 25 מ"מ
ספטמבר 2023 - 3.1 מ"מ
 
עד יום שלישי 30.01.2024 ירדו 423.7 מ"מ שהם 79% מהממצע הרב שנתי. 
מיום שני 29.01.2024 עד יום שלישי 30.01.2024 ירדו 33.4 מ"מ
מיום שישי 26.01.2024 עד שבת 27.01.2024 ירדו 36.3 מ"מ 
מיום שלישי 23.01.2024 עד יום רביעי 24.01.2024 ירדו 20.5 מ"מ
מיום שישי 12.01.2024 עד שבת 13.01.2024 ירדו 18.3 מ"מ
מיום חמישי 11.01.2024 עד יום שישי 12.01.2024 ירדו 49.4 מ"מ
 
עונה 2023 - 2022
592.6 מ"מ 
 
מרץ               -   49.4 מ"מ
פברואר          -   122.6 מ"מ
ינואר 2023    -   139.5 מ"מ 
דצמבר 2022 -   130.4מ"מ
נובמבר 2022 -  83.1 מ"מ
אוקטובר 2022 - 3.6 מ"מ
 
עונה 2021 - 2022
סה"כ ירדו 711.8 מ"מ  
 
עד 11.03.2022 כ 24% יותר מהממוצע הרב שנתי.  
  
 
תולדות איסוף הנתונים בקבוצת שילר
משנת 1967 מודד הגשם שלנו, להלן שר הגשם, הוא יהודה רבד, את זאת הוא סיפר:
  
 
1939-1940 היה החורף הראשון בו נמדדו כמויות הגשם בקיבוצנו. הנתונים הועברו למחלקת תחזיות מזג האויר של המנדט הבריטי.
התחזיות אז נעשו בעיקר על סמך נתונים סטטיסטיים שנתיים ונתונים מתחנות מטאורולוגיות שונות ברחבי אגן הים התיכון והמדינות השכנות (כשמספרן היה מצומצם ביותר!)
המדידה אז, כמו גם היום, נעשתה על ידי איסוף הגשם לתוך "מד-גשם" שהוא מיכל שפיתחו העליון בעל גודל נתון וידוע.
את מה שנאסף במשך יממה מודדים בעזרת משורה, שהיא מיכל מוארך שמסומן בשנתות, ברווחים שמייצגים עשירית המ"מ של גשם.
אינני יודע מי היה האדם שביצע את המדידות בתחילה, אבל יודע אני כי בתקופה די ארוכה היה זה מנחם רבהון.
 
  
 
 
הנתונים נרשמים מדי יום גשום בטבלת רישום מדידות הגשם שבכניסה לחדר האוכל.
את הנתונים הבאים קיבלנו מיהודה רבד,
שבנאמנות, גם אם נורא גשום וקר,
 עולה על הגג ומביא לנו את התוצאות.
 
 
 שנה מ"מ  שנה מ"מ       שנה מ"מ      
       2022-2023 592.6
 2021-22 711.8  2020-21 519.9  2019-20 642.4
 2018-19 876.8  2017-18 471.7  2016-17 351.2
 2015/16 519.6  2014/15 634.2  2013/14 376.2
 2012/13 684.6  2011/12 544.4  2010/11 407.5
 2009/10 398.6  2008/09 382.9  2007/08 399.4
 2006/07 461.7  2005/06 460.8  2004/05 470.5
 2003/04 391.2  2002/03 706.2  2001/02 558.7
 2000/01 370.0  1999/20 419.2  1998/99 230.7
 1997/98 505.9  1996/97 527.8  1995/96527.8 
 1994/95 688.9  1993/94 412.4  1992/93 775.3
 1991/92 1407.1  1990/91 437.6  1989/90 638.3
 1988/89 556.7  1987/88 584.9  1986/87 678.6
 1985/86 365.7  1984/85 394.5  1983/84 345.6
 1982/83 798.4  1981/82 455.5  1980/81 455.3
 1979/80 657.5  1978/79 414.6  1977/78 491.3
 1976/77 465.0  1975/76 295.4  1974/75 626.5
 1973/74 823.2  1972/73 415.7  1971/72 572.7
 1970/71 597.4  1969/70 439.0  1968/69 593.9
 1967/68 466.2  1966/67 630.5  1965/66 357.1
 1964/65 663.1  1963/64 766.8  1962/63 315.1
 1961/62 365.9  1960/61 510.5  1959/60 258.6
 1958/59 408.9  1957/58 476.9  1956/57 471.6
 1955/56 842.3  1954/55 410.9  1953/54 633.8
 1952/53 548.1  1951/52 815.8  1950/51 294.5
 1949/50 663.3  1948/49 790.1  1947/48 518.3
 1946/47 285.5  1945/46 575.8  1944/45 947.3
 1943/44 455.6  1942/43 902.7  1941/42 467.5
 1940/41 407.7

1939/40
344.1 
 
סה"כ  2015-16 513.7 מ"מ
ספטמבר מ"מ
אוקטובר
 מ"מ
נובמבר
 מ"מ
דצמבר מ"מ
ינואר מ"מ
פברואר מ"מ
מרץ מ"מ
אפריל
 מ"מ
מאי מ"מ
  
 סה"כ  2014-15               634.2 מ"מ           
 ספטמבר 0
 אוקטובר
 18.6 מ"מ
 נובמבר
 179.6 מ"מ
 דצמבר 33.8 מ"מ
 ינואר 265.9 מ"מ
 פברואר 69.8 מ"מ
 מרץ 10.7 מ"מ
אפריל
55.7 מ"מ
 מאי 0.1 מ"מ
  
סה"כ 2013-14376.2 מ"מ
ספטמבר1.2 מ"מ
אוקטובר
7.3 מ"מ
נובמבר
10.8 מ"מ
דצמבר230.3 מ"מ
ינואר10.3 מ"מ
פברואר11.1 מ"מ
מרץ80.6 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי25.3 מ"מ
 
סה"כ 2012-13684.6 מ"מ
ספטמבר0 מ"מ
אוקטובר
2.3 מ"מ
נובמבר
123.9 מ"מ
דצמבר152.0 מ"מ
ינואר356.4 מ"מ
פברואר17.1 מ"מ
מרץ1.8 מ"מ
אפריל
27.9 מ"מ
מאי3.2 מ"מ
 
סה"כ 2011-12545.3 מ"מ
ספטמבר5.0 מ"מ
אוקטובר
0.8 מ"מ
נובמבר
139.1 מ"מ
דצמבר27.1 מ"מ
ינואר201.3 מ"מ
פברואר90.9 מ"מ
מרץ80.0 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי1.1 מ"מ
 
סה"כ 2010-11410.8 מ"מ
ספטמבר0 מ"מ
אוקטובר
5.6 מ"מ
נובמבר
0 מ"מ
דצמבר132.7 מ"מ
ינואר107.3 מ"מ
פברואר44.6 מ"מ
מרץ88.5 מ"מ
אפריל
32 מ"מ
מאי0.1 מ"מ
 
סה"כ 2009-10401.9 מ"מ
ספטמבר2.4 מ"מ
אוקטובר
29.0 מ"מ
נובמבר
67.8 מ"מ
דצמבר82.6 מ"מ
ינואר61.8 מ"מ
פברואר136.5 מ"מ
מרץ18.4 מ"מ
אפריל
0 מ"מ
מאי3.4 מ"מ
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות