Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
קבוצה של 42 נערים שעלו מטורקיה. הגיעו לקיבוץ באוגוסט 1949 ועזבו באוגוסט 1951.

אליהם הצטרפו מספר בני נוער מהמעברות.
 
שמות חברי הקבוצה
אנו מזמינים אתכם למלא דף אישי
 
יעקב כהן
יהודה אבולפיה
יצחק אורטס
יצחק אלבו
רפאל אלטון ארנון
אריה אלרי
אברהם אמון
חיה אסמפיי דנון
הדסה אספט
תקוה אספט
אליהו אשכנזי
אסתר אשכנזי
ישעיהו אשכנזי
שלמה אשכנזי
אברהם בכר
יהודית אידה בכר
יעקב בכר
שמחה בכר
תמר בכר
שלום בן ששון
חיים בנסל
אברהם אלברט ברוך
אסתר גואנז`י כהן
שבתאי גנון
יהושע גרציאני
ארי יוסף דנון
צביה דניאל
שושנה דניאל
ורדה ונדז`ויה
יצחק חביב
יוסף חנוקה
אהובה יחזקאל
אורה יחזקאל
שמואל כהן
ציפורה מזרחי חננאל
אברהם מזרחי יוטקין
יצחק מזרחי
 
שרה סורוזין
אברהם סיני
דוד סיני יעקב סיני
מרדכי סלח
לאה עזר חיים
נורית עלפי
חיים פיצ`ון
שבתאי פלומו
שלמה ציפרוט
אברהם קובוס
דוד קויפיאס
יפה קנאט קלונוטי
עליזה שמחה רוסו
אביבה רקולאל
אהרון שמעון
שושנה נהיר
רינה סבח
שבתאי מנטקה בכר 
 
 
פתיחת האסיפה השנתית, 1951
מאז אנו מקבלים נוער עולה, זה לנו חיזיון יחידי של חברת נוער שהוציאה מתוכה גרעין מלוכד במספר גדול כל כך של חברים והוא החליט להישאר אצלנו עד צאתו לנחל וכפי הנראה יהווה גם מרכז גרעיני להתלכדות יותר רחבה עם נוער עולה מתורכיה הנמצא במשק הפועלות בפתח תקווה, אשר יחד יהיו כגרעין אצלנו עד מועד צאתם לנחל.
לא עכשיו הזמן להעריך את הפעולה המבורכת של ההדרכה בנוער זה, אבל אין להתעלם מן העובדה שתוך מסירות ודבקות של המדריכים ידעו לכלכל את העניינים בצורה הטובה ביותר גם בשביל הנוער ותפקידו בעתיד וגם בשביל הקבוצה. כאן לפנינו גילוי לא רק של החזקת מעמד אלא של יכולת יציאה למרחב, כאשר נמצאים אנשים המקבלים את תפקידם ברצינות ובנאמנות ללא גבול וחשבון.
אנו נתבעים על ידי חבר הקבוצות לקבל נוער עולה ולשלוח חבר לסמינר למדריכי נוער. מוסדות הקבוצה יצטרכו לדאוג לכך שנענה ככל האפשר לתביעת חבר הקבוצות. כל מה שהיה בשטח של קבלת נוער עולה עד כה היה בבחינת חסד ולא זכות. ואין בשום אופן לוותר על קיום חברת נוער עולה גדולה במקום.
 

שלום בן ששון

גרנו באוהלים וצריפים קטנים מעץ, כאשר בארץ לא היה מה לאכול ומה ללבוש, כאשר לעבודה יצאנו במקום בגרביים...יעקב כהן

עליתי ארצה עם הורי בשנת 1950, לאחר תקופה קצרה הגיעו אלינו למעברה אנשים ושאלו מי רוצה ללכת לקיבוץ. ה...shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות