Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
בשילר לכל חייל בודד היתה משפחה מאמצת.
כל חייל מאומץ מקבל מגורים עצמאיים (חדר עם מקלחת ושירותים צמודים) ומשפחה מלווה ודואגת. לפעמים משפחה לחיים.
 
בספר "חיילים בודדים" שכתב הרב קנון על הפרוייקט, נכתב במבוא:
"מעטות הן הפעולות שמבצעים חיילים ישראלים כשהם לבד. הם מתאמנים בקבוצה, נלחמים במסגרת גדודית, יוצאים לפעילות בצוותים, מפטרלים בזוגות, ישנים במיטות קומתיים ואוכלים בצוותא ליד שולחנות ארוכים.
במובן זה, המונח "חייל בודד" הנו אוקסימורון. על פי רוב אין החייל הישראלי נמצא לעולם לבדו, חוץ מבזמן השמירה, לפחות במובן הפיזי....
יוצאים מהכלל הם אלו שמגיעים מחו"ל להתנדב לצבא ומגיעים לכאן ללא משפחות, או אותם ישראלים שיש להם משפחות אך הם אינם בקשר איתן או שמשפחותיהן אינן מתפקדות כראוי".
 
שמות חברי הקבוצה (חסרים שמות, כִּתבו לנו)
אנו מזמינים אתכם למלא דף אישי
 
משה קרמפף
אודי שפירר
עו"ד אלי נבו
עו"ד משה נבו
 
 

משה קרמפף

כשקראו לי הגעתי מהרפת עם גופיה ומגפיים, אחי ניסה לשכנע אותי לעזוב - טען שאני כמו עבד. בסוף שוכנע להש...shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות