Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

כשנתיים אחרי העלייה על הקרקע, כבר היו הורי החברים חלק מהנוף האנושי של הקבוצה.

הילדים נסעו לפלסטינה, ההורים נשארו בגרמניה או בפולין ונעשה מאמץ להתאחד.
 
בשנות ה- 30 כ-15 הורי חברים היו בקבוצה, חלקם דתיים מאד, טופלו במסירות ע"י בניהם ובנותיהם חברי המשק, ואף עבדו כמיטב יכולתם. רובם בישלו את ארוחותיהם לבדם ולא פקדו את חדר האוכל.
ערב המלחמה, נעשה מאמץ ע"י חברים להציל את הוריהם מפולין, אך ללא הצלחה,
מחמת המספר המוגבל של הסרטיפיקטים והקושי להשיגם.
 
משנות  ה- 50 עד שנת  2002 גרו בקבוצה כ- 5 הורים, עימם נערך הסדר.
בשנת 2002 הגישה המזכירות לאסיפה תקנון לקבלת הורים כמסמך משפטי, נערכו בו שינויים והתאמות,  המסמך אושר.
בשנת 2003   נמצאים בקבוצה זוג הורים ועוד אם אחת.
 בשנת 2014 בשילר שתי אמהות. 
 
שמות חברי הקבוצה
אנו מזמינים אתכם למלא דף אישי
 
לאה שפירא
גילה אבוש
אדוארד ברקוביץ
פרידה ברקוביץ
יעקב ברינשטיין
שרה ברינשטיין
מלכה ברינשטיין
לאה גולדפישר
מקס דנקוורט
יצחק הלר
רוזה הלר
שמעון וונדהאץ
חיה שרה וונדהאץ
אברהם זהבי
משה טאובר
ראלה טופול
יעקב טופול
פנחס בר מוקסיי
מקס סמפסון
מרטה סמפסון
יוסף קלינגהופר
חיה קלרה קלינגהופר
שרה קנפס
מרדכי סלפטר
פייגה חיה סלפטר
ציפורה מרקוביץ
שושנה צ`רנר
אלזה שידלובסקי
(לוציע )לוצי וינטרניץ
פליציה בוים (באום)
אסתר ול
יוסף זרעוני (קרנר)
מרקו אורנשטיין
אסתר מאיר
יעקב מאיר
חיה רוזה אורנשטיין
צפורה קליינר
סילביה יונה
פולה יוניוס
פנינה שפיצר
 

ציפורה רייפן

הדתיות שלה היתה מאוד בולטת. עבורי, היא ייצגה את יהדות הגולה, שהיתה ואיננה. למעשה, היא ואבא, היו שני ...shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות