Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אנשים רבים חיו בשילר לפרקי זמן קצרים יחסית.
יחידים ומשפחות, הורים, ילדים, עולים חדשים. 
 
היו כאלו שניסו את חיי השיתוף והיחד,
היו משפחות של עולים שבאו לטעום את חיי הקיבוץ,
הורים שחיפשו את החינוך המשותף, את החוויות לילדים הגדלים בבית קיבוצי, 
או כאלו שחיו עמנו לצורך התארגנות במקום אחר.
 
סיבות רבות ומגוונות, אולי כמספר המשפחות שחיו בינינו
והחליטו לבנות את בֵּיתן במקום אחר. 
 
 
 
 
פאני אורנשטיין 
 
 
שמות חברי הקבוצה 
אנו מזמינים אתכם למלא דפים אישיים
 
צמח אלבוקרק
ביה אלבוקרק
ברוך אבנד
חיים אביב רביע
אברהם אייכלר
דוד אברהם
מיכאל אברמוביץ
ברונו סנו אברמציק
פרלה אדלר שטייניג
מאיר אוריאל
עדנה אינציגר ברוזה
חנה אורנשטיין
פני אורנשטיין
שאול אורנשטיין
צבי אייזנמן
אסתר איינהורן
שרה אלברגר
אברהם אוגלי אליאס
יוסף רזנטה אלקבס פסח
ולנטינה אלקלעי
ישעיהו נידרמן
פורמוזה אלקלעי
ריכרד אנדולט
ירון אנדי
רמי אנדי
חנוך אנסבכר
אליהו אפללו
שלום ארדיטי
קורט אריה ארנדהיים
דב ארנסט
יהודית אשוגה
אנדי מזל אשכנזי
שמואל אשכנזי
מרדכי מרקו דואק
מיכאל דויד
משה דימנט
דוד דיסקלו
רות דפריס
פנחס דקנר                        
אברהם דרולר
דינה דרינגר
מנשה דרינגר
נתן בארי
פרומה בדנר
גוטה אסתר בוים גרינבלט
לאה בוים
יצחק בוכוינדר
עזרא בונודו
אברהם ביטון
חיים ביטרן
משה בינקוביץ
פנחס בלבט
נחמיה בלונטל
יעקב בלש
חיים בן גרה
חיים בן דוד
ברוך בן מאיר
זאב בן עטר
שרה בן ששון לופר
עופרה בן ששון
אורית בנדלמן בואנג`ו
אברהם אלי בנימין ישראל
רבקה בניש קלינבורג
דב ברקו בניש שרמר
שלמה בר
יהושע ברודו
רחל ברוך גרון
פנחס ברונר אלתר
צבי ברילנט
יוסף ברך
חיים ברכה
ברורה ברלינר
יעקב ברלינר
מנחם ברלינר 
נורה ברלינר
אשר ברנד
משה ברנט
רבקה ברנט
שרה ברנט
חנה ברנר
לילי ברקוביץ גרינברג
חיים ברקוביץ
יעקב ברקוביץ
אהרון ברשטטר
ספידי צבי בן אהרון
ג`ורג` יחיאל גבאי
שרל שלום גבאי
אריה גבריאל
שמעון גוטמן
צבי גוטנטג
לאה גולד
יעקב גטניו
 
שלמה קלפדרה
עמרי גינצבורג
יוסף גלאם
חיים גרון
רחל גרוסברגר
יהודה גרטה
בטי גרינברג לנדוי
חוה גרינשפון
מרדכי מרטין גרינשפון
פרומה גרינשפון
פרידה גריצמן
שמעון גריצמן
זאב גרכטר
צבי גרמן
רות הבר קורונסקי
אביגדורה הגלר חימוביץ
בנצי הגלר
צבי הגר
קטה חיה היימן
גד הילברון
אלי הימן
יהושע היס
פביאן הירש
מרים הירשהויט
זוסיה הלר
שלמה הקימיאן
אמיתי הרץ
יונה הרצברג
מרדכי נפתלי הרצברג
רחל הרצברג
צפורה פלה ווייסברג
פרץ ווירטס
זרובבל וולמן
אריה וולף
דוד וולקני אלעזרי
יונתן וולקני אלעזרי
עלזי וולקני אלעזרי
שושנה וולקני אלעזרי                 
הנס וורמנלן      
משה וורצל
רות וייס
שלמה וייס
שושנה ויינשטיין
שלום ויינשטיין
אלישבע ויינשטיין שפירא
חנוך ונדרייך
סימה ורהפטיג
שלמה ורהפטיג
מאיר ורשבסקי
דב זוסמן
נעמי זוסמן
רות זוסמן
אליעזר זילברונג
נפתלי זילברונג
מקס אלימלך זילברמן
ספי זילברמן 
יעקב זרחי
זאב חביב
יעקב זאב חמוש
יהודה טולדו
רבקה טורטלטוב
יוסף אלברטו טמטלבוים
צבי טננבוים
זהבה יואל
לאה יואל
יצחק יודוביץ
ניסים יונה
שמעון יחיאל
ליליה ירומיצקה
הוניג קולה כהן
יונה כהן
יוסף כהן
יחזקאל כהן
יעקב כהן
רנה גסטורי כהן
דניאל כץ
רנטה לאסק
ג`יבור לבל
בצלאל לבל
חנה לבל
מרים לבל
חיים לבנברג
לאה לבנברג
זליג לובנקרון
זלמן לווטסקר
ברוך לוי
מאיר לוי גרינשפן
זהבה לוי רוטנשטרייך
חנה לוי
יצחק לוי
לודוויג לושוצר
מנשה ליבמן  
 
קרל אהרון ליונטל
מרדכי ליפשיץ
דוד לכמן
אפרים לנדאוי
חוה לנדאוי גרינר
יהודה לנדאוי
נפתלי לנדאוי
צפורה לניאל
יצחק לרר
אהרון מגריסו
יצחק מדר
שמעון מוצרנסקי
דב מושינסקי
דוד מושינסקי
טובה מושינסקי שפלר
תמר מושינסקי
אורי מזון
אהרון מזל טוב
בלינה אורה מזרחי אבו הרון
אברהם מזרחי
אסתר מזרחי
דרורה מזרחי
יצחק מזרחי
רחל מזרחי
שלום מזרחי
צבי מילנדר
איזיה מילרוד
משה מילשטיין
אביגדור מלר
גרשון מלר
זהרה ג`ורג`ט ממן
אברהם מנהיים
יוליוס מנש
פנינה מנשה
רנה מרוג`ין
אטלה מרקו
אדי משען
יצחק משראקי
רומא נדלר                        
רבקה נוטקין
חיים נוסבוים
חנה נידרמן פלדמן
כדורי נקש
אשר סופר
שלום סיגל
דב סידרר
בנימין סנדו
משה עובדיה
שלמה עמר
דוד עקהויז
בצלאל פדה
יצחק פוני
מרים פוקס שרף
יהודה מנסור פורת
אסתר פינקלשטיין
דוד פינקלשטיין
יהושע פישר
אברהם פליק
יוסף פסווג
מאיר פסט
יהושע פרודנטל
חנה פרטיג
יטי פרטיג
אבנר פרל
יהודה פרל
ברכה פרלמן
משה פרנקל
יצחק פרקטר
משה פשקוס
בנימין צוויג
מקסים צוקרקנדל
חנה צלט
דבורה צלרמאיר
ראובן קאפוש
דנוטה דנה קביצינסקה
מיכאל קוטין
יהושע קויבסקי
אסתר קויבסקי כץ
נתן קויבסקי
ברוך קוניסבקי
ציונה סלינה קוניסבקי
המנס קופי שראה
חוה קוצישטינו
מלכה קיבטילץ
קטיצה כרמלה קינג
ישראל קלבו
שלמה קלבו
גרשון קליין
יהודית קליין
יצחק קליין
אלכסנדר קלימה קסנר
קלרה קלימה קסנר
 
יהושע קמלמן
אברהם קמפף
זיגריד מרגלית קניג סהפר
עמנואל קנפס
שלמה קנרינשוגל
ראובן קסטנבוים
יפה קסנר
לונה קפליטו
פרידה קרנבלרגר
גדעון קרנר
חנה קרנר פרנקל
חיה לאה רבהון ברנדשטין
יצחק רבהון
מאיר רובפוגל
אריה רובר
יפה רובר
מרדכי רובר
נועם רובר 
שמואל רוזנבלט
דן רוזנדל
הרטה רוזנוי שלזינגר
מקס רוזנוי
מרים רוזנוי
ישראל רוזנטל
שמעון רוזנטל
דב רוזנסקי
מנחם רוזנשטיין
נחום רוטנברג
מנחם רוטר
פישל רוטרשפורן
אהובה רומן
זאב רומן חיים רונס
אסתר רטהויז זלצר
יצחק הנרי רטישר
יהודית ריינמן
רוזה ריינר
קליין רייס
רפאל שאול
שרה שאול
יואל שבייביש
שרה שבייביש
מרים שבתאי
מרים שולץ
חוה שומינר
יוסף שטיינר
יוסף שטינהויר
אפרים שטירמן
נורית שמשי קורן
חוה שטרקדר
ארנסטינה אסתר שיינברג
זאב שינגרוס
אריה שלזינגר
דבורה שלמינר
הניה שמטרלינג
דרורה שמידט
רות שניידר פרוביזור
יצחק שעיו
שמאי שפינדל
דב שפיצר
חיים שפלר
מחלה שפץ
מדוה שפרינצק
יצחק פואד שריד
מרדכי שרלג
מיכאל אלן תייר
מלה גיטלין
חנה אינציגר
ד"ר רות וייס
- שטרן
- שטרן
אהרון לבנטל
רחל פרוינד
רחל אונגר אריאלי
דוב אונגר אריאלי
אהרון ברנר
דן צ`יפרון
יהודה ברל
אביבה פרל
יהודה בן יהודה שוורץ
מרים הופמן
צבי פלץ
יצחק מזרחי
רחל מילר
אסף אינציגר
פנינה אפלבוים-רובינשטיין
דלית סמיה
יגל סמיה
מיקי סמיה
יום טוב סמיה
גיורא קינג
צבי פלץ דותן 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות