Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

באסיפה כללית אושרו דגמי הדירות בשילר דרום.
 
הוחלט להציב מתקן ספורט ליד מחסן גבעה לפעילות בתי הילדים.
 
התקבלה באסיפת חברים ההצעה להסדר שעות נוספות/תורנויות.
 
התקבלה הצעת הנהלת הקהילה להסדר חברות בגיל פרישה.
 
הוחלט באסיפה לקבל את הצעת הנהלת הקהילה לחברות בני זוג בקבוצת שילר.
 
הצעת מנהלת הקיבוץ להסדר שוויון בין בני הקבוצה חברי קבוצת שילר התקבלה.
 
מועד תחילת יישום השינוי באורחות חיים יחל ב 01.04.2005.
 
עם קבלת ההצעה לשינוי הוחלט על תשלום בעבור נסיעות לרחובות, קפלן ולתחנת הרכבת. כרטיסיות ניתן לקנות בכלבו.
 
הוחלט להתקין מזגנים בבית הנעורים.
 
הוחלט להתקין מוני חשמל במגורי הצעירים ממערב לבריכה.
 
רון מיטל - מירוץ הלפיד
אפק ושהם גן - מירוץ הלפיד
גאיה וריאן עפר
 
הוחלט על שינויים במחירי הארוחות ובשעות הפתיחה של חדר האוכל לקראת השינוי.
 
חבר רשאי להיות בחוב בתקציבו האישי לא יותר מסך שני רבעוני תקציב.
 
התקבל הסדר שעות נוספות ותעריפם ויחל ב-01.05.2005. התורנויות הרלוונטיות: כביסת חיילים, נהג תורן, הסעות בשילטקס, חגים וחתונות.
 
נקבעו הזכאים לדירה בשכונה החדשה שילר דרום - פרדס ותיקים.
 
הוחלט על שיפוץ האולם הישן והפיכתו למרכז ספורט וחוגים.
 
נמסר דווח על סגירת בית הספר בנצר סירני. תם ונשלם פרק היסטורי בתולדות הקבוצה.
 
הוחלט על חלוקת בונוס על סמך שנת  2004.
 
נקבע הסדר אומנים חדש לאור השינויים וברוח התקופה.
 
שמוליק איליה יהיה עורך עלים.
 
הוחלט על פינוי בית הקירור הישן של הבננות לצורך העמדתו להשכרה.
יישום הסדר השתלמויות 2005
 
אושרה החלטת ועדת תכנון בנושא כביש כניסה דרומי לשטח החקלאי וחיבורו לדרך הישנה מערבית ללולים. יש צורך בהיתרי בניה.
 
אושר תקנון ייסוד קרן מענק עזיבה.
 
קבלה לחברות:     
אסי חביב       נתי שי      ערן תבור
 
הנהלת הקהילה
יו"ר - פנחס ברקן
מ.מ. יצרני - יובל שטוסר
משאבי אנוש - דוידי לאור
נציגי ציבור: דוד אדרי, הגר סולומון, ציפי שלו, יהושע אלימה, סיון קרשפין, עופר מאיר, שוליק מיר.
 
מנהלת הקיבוץ
יו"ר - פנחס ברקן
נציג המפעל - יוסי עפר
נציג הנהלה כלכלית - ניר מאיר
נציגי ציבור : יעל שור, זאבי גורן, אילון אוקו, נוקי גולדפישר, הגר סולומון, יהושע אלימה
 
 
שהם לשם ושירי מיימון במועדון 
 
גל שפירא קוטף חבושים 
 
עדי שטוסר האוזר 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות