Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

השנה התקבלו בפעם הראשונה לחברות בני משק שנולדו בקבוצה.
 

התקבלו לחברות גם אנשים מגרעין שגב. [חלק מנוער ה` ונוספים שעשו הכשרה במסדה]
 
ילדי לנה מגיעים לקבוצת שילר - בחזית:חנה מנדלבאום, {}, דבורה הלטר. המטפלת: יוכבד שטוסר
 
 השנה לראשונה, נבחר מרכז המשק.
 
... למשל היום כבר קיימת בחירת בגדי שבת לפי טעם החבר ורק לפני חצי שנה הצעה כזאת, הייתה מביאה מבוכה בתוך הדיונים. (בן יצחק, אסיפה שנתית)
 
 
קבלה לחברות
פלה פרשטנדיג                         יחיאל רוזנפלד
ישראל פרשטנדיג                      אריה מאיר
ברכה סוחר                              סימה אנוש בר-אדון
בתיה הירש אילן                        צבי כסה
יהודה רבד                               אהרון ברנר
ציטה מאיר                              דן צ`יפרון
אשר וולפיילר                           שלמה הויפלר
רפאל ברוך [פלי]                       יהודה ברל
רינה לכטר שחר
 
חברי הנהלה:
מזכירים - שפרינצה לכטר, שלמה אבי יונה.
גזברות - יוסף וולקשטיין, קורט זיכל.
מרכזי עבודה - ישעיהו שפירא, יצחק דקס, הילדה רייפן, עלזה גטריידה.
מרכז משק - מרדכי רוזנפלד [מוטל]
 
 
המטפלת רחל גולן עם יאיר קרשפין
בית תינוקות - 1949 
  תמר, מלכה, פנינה וזאב הוכברג
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות