Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
נתקבל נשק מטעם ממשלת המנדט.
 
קניית פרה.
 
הכנות לחתונה:
וראשית ברכות המזכירות וכל בית הקבוצה.
הוטל על ר. [רובינפלד] להכין את צמדי הסוסים והעגלות לקראת המאורע.
סוכם עם עובדות המחסן שחלוקת בגדי השבת לחתונה ב 11.30
הוחלט לבטל את הלימודים אחר הצהריים.
דוד קלינגהופר מתבקש לפנות את חדרו למען הזוג הטרי.
היציאה מעל יד חדר האוכל.
 
האסיפה מקבלת בתור חברים קבועים את:
חיים בלומנטל (טל)               אברהם שטייניג
שיינדל רוזנפלד                    צילה שטייניג 
מרים אפלבום [ברגיל]                   
 
להנהלה נבחרו:
יושב ראש - דוד לכטר
מזכיר - שלמה אבי יונה

גזבר - יעקב פרוינד
 
 
שמואל קרמיש 
 
אלי והילדה רייפן 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות