Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

האסיפה הכללית ממליצה לשנות את שיטת חלוקת המזון בקבוצה ולהעבירה לרשות הפרט וזאת רק לאחר קבלת רוב במשאל בין חברי הקבוצה.
 
אושרה באסיפה תוכנית הפרטת המזון.
עקרונות התוכנית:
1. שימור חדר האוכל כמרכז חיי הקבוצה.
2. חלוקת כל הסכום הכספי המשמש עד כה לקנות מוצרי מזון {בצורה מרוכזת} בין האוכלים.
3. חלוקת תקציבי הכלכלה בצורה שווה וצודקת בין החברים.

4. כתוצאה מן האמור בסעיפים 2 ו-3 אין יותר ארוחות בחינם.
 
רעות קדמי ושגיא שי - חג מחזור
 
 
אריה מאיר, שרון קדמי, נתן אלימה, לוטם לבקוביץ, ישראל ול, לי קורן, רונן לאור שיר המצוות - שלום, ילדות שלי ,שלום 
 
הוחלט לקיים טיול לתורכיה במסגרת חג ה- 70.
הטיול יתקיים בשני מחזורים: 23.10- 26.10    30.10 - 03.11
2 מחזורים לאנטליה, מחזור אחד לאיסטנבול.
 
אושר שינוי תקנון חתונות כפי שהוצע על ידי המזכירות.
 
הוחלט על הקמת צוות בטיחות אש יטפל בכל המפגעים הבטיחותיים בכל תחומי חיינו.
 
הוגשה הצעה לעדכון הגדרת התפקידים במערך הארגון הכלכלי שלנו.
המטרה: להמליץ על בחירת מרכז לועדה הכלכלית ולהגדיר את תפקידו, כך שיאפשר לרכזי המשק ולממלאי התפקידים הכלכליים להתמקד יותר בתחום אחריותם.
ההצעה נתקבלה. בעד- 30, נגד- 10, נמנעים- 2.
 
התקבלו לחברות:
דן אברהם                 מירי מיר
קרני גטריידה             גלעד עופר
אופיר ברקן               גדעון וגמן
קרן ליברמן
 
מזכירות:
מזכיר - דוד אדרי
מרכז משק - עופר מאיר
מרכזת כלכלית - מיכל קראוס
רועי אביבי, שירלי ברקן, יוסי ברקן, עודד עופר, אורי רובינזון
 
 
שייט במפרץ פסיליס, טיול משק לטורקיה. חג ה-70 
 
גלי לאור 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות