Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בית פלה נפתח במתכונת חדשה ויקרא בית הסטודנט - דירות להשכרה.
 
המזכירות מאשרת בקשת ועדת עבודה והאקונומיה לביטול ארוחת הבוקר בשבתות.
 
אושרה הפרטת הסל הראשון הכולל השתלמויות קצרות, מקררים ומזגנים, סיוד וצבע. השתתפו 153 חברים, כ-72% מבעלי זכות ההצבעה.
 
אושרה הפרטת תקציב ברית מילה.
 
נחנכו 6 יחידות דיור ליוצאי בית הנעורים. הבית הסמוך לנגריה.
 
הקמת מחלבה ביתית
 בהצבעה חשאית אושרה הקמת מחלבה ביתית על פי הצעת ועדת המשק.
 
השיבר נולד
ב-26.08 נפתח השיבר המקומי, דיסקוטק-פאב-מועדון בקבוצת שילר - בעקבות חיפוש אחר מקום בילוי לצעירי הקיבוץ. ראש הפרויקט נוי כהן.
המזכירות מאשרת מענק חד פעמי ללא החזר של 6000 ₪.
העבודה התבצעה על ידי החברה הצעירים ומתי שצייר על הקירות.
 
התקיים דיון על המשך פעילות בית הנעורים בקבוצה.
באסיפה הוחלט פה אחד על המשך פעילות בית הנעורים, על פי החלטת ועדת החינוך על מעבר לבית הנעורים מתחילת כיתה י"א.
 
האסיפה אישרה פה אחד: חבר אשר לא מימש את זכותו ללימודים יכול לפנות לועדת השתלמות ולבקש כי ההשתלמות הקצרה הראשונה שלו- תחשב כהשתלמות ארוכה. הדבר מחייב אישור מזכירות.
 
הועלתה הצעה להעברת תקציב חו"ל לתקציב הכולל.
הועלתה הצעה להעברת תקציב העישון לתקציב הכולל.
 
לפחות 30 חברים עובדים היום כעובדי חוץ. מספר זה כולל את המורים והוא גדול ממספר כל החברים העוסקים בחקלאות.
 
מתוך אסיפה שנתית:
עופר מאיר: ...צריכה להיות צורת התחשבנות בכל ענף. הענף כמרכז רווח...
ניר מאיר: ...ייעול מערכת העבודה תוך כדי ניסיון למנוע בריחת כסף החוצה עבור משכורות לעובדים הניתנים להחלפה בכוחות מקומיים.
... המשך ייעול הצריכה תוך העברת אחוזים גדולים והולכים של מערכת הוצאות הקיום לאחריותם והחלטתם של הפרטים.
בחינה מתמשכת של ענפי הייצור שלנו וויתור על פעילות בלתי רווחית לטובת פעילויות עדיפות חדשות.
מיקי עפר: ...בעד להתחיל ליזום פעילות כלכלית על נכסים וקרקעות שלנו.
שמוליק שחר: ... למשל יחידת משאבי אנוש. צריך להקים גוף כזה אצלנו. גוף שיטפל בכל אדם לכל תפקיד ולא לעשות זאת אחרי שעות העבודה.
יוסי לאור: למשל קטיף הכותנה יכולנו לעמוד בו בעצמנו ולא לשלם עבורו כסף.

כח האדם והמיכון קיים גם אצלנו. על זה צריך להלחם.
 
אילון ואמירה אוקו - טקס חינה 
 
נור רבד - שבועות 
 
בהצבעה חשאית אושר ברב של מעל שני שליש הסדר עם בני הקבוצה המשרתים בצבא קבע.
 
מהנעשה במטע:
50 טון שזיפים            170 טון אפרסמון               140 טון אגסים
160 טון תפוחים          65 טון חבושים
 
באבוקדו
בכדי לחדש את הענף ולגוון את סל המוצרים שלו ניטעו השנה מינים חדשים ליצ`י ולונגאן
 
נחנך האגף החדש בשילטקס. הושלמה הרכישה של מפעל סרטקס.
 
השנה נבחרו צוותי חגים.
 
נקלטו בקבוצה הגר ונתן סולומון
                    עידן ואיילת מוקסיי
 
עולים לכיתה א`:
דניאל רוזנבאום, שירי פוגל, לועט אברמסון, עמית גליטמן, ארז קראוס.
 
התקבלו לחברות:
דני לבקוביץ                        ענבר שי                           נטי עופר
מיכל קמרון                         נורית וישניצר
 
מזכירות:
מזכיר - פנחס ברקן
מרכז משק - ניר מאיר
גזבר - מיקי עפר
זיו אברהם, ג`יני טמיר, פבלו פרידלנדר, עזרא מאיר, שוליק מיר, אורי רובינזון,אמיר שפירא, יעל שור.
 
עריכת עלים - אמירה אוקו, לילך שפירא, קרן שטייניג
 
 
"...וביתנו שלנו הוא כאן" יערה קורן, נמרוד רובינזון, בר מצווה
 
 
 
אלונה קרשפין, שירלי ברקן, דניאלה קדמי - מחנה קיץ
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות