Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

רפת: קבוצת העגלים הראשונה שווקה לפני ראש השנה במחירי שיא.
 
שבט צור
שבט צופים נולד בקבוצה, בחג סוכות, בשדות של שילר.
הפעילות כללה לינה בשדה ויום בישול למחרת.
הפעילות הוגדרה כמוצלחת מאד, בהמשך נערכה פתיחה מרשימה של השבט בטכס אש.
 

הוחלט להצטרף להסדר הקיבוצים.
 
אבי שלו, סיום עונת הרכיבה 
 
חנן גטריידה, תמיד צלם 
 
שינוי תקנון גיוסים בשבת: אושרה הצעת המזכירות. כל בקשה לגיוס בשבת תובא לאישור המזכירות. במקרים דחופים יבחן העניין ע"י מרכז המשק והמזכיר.
 
אושר עקרונית נושא הפעלת מנחת מטוסים מסחרי בשדות המשק.
 
הצעת המזכירות לגיוס יעל עפר למחלקת הקליטה של התק"מ אושרה ללא מתנגדים.
 
הצעת המזכירות בנושא העברה של תקצוב הלידה לתקציב הכולל אושרה באסיפה ללא התנגדות. עבור תאומים יוכפל הסל.
 
אישור הצעת המזכירות והגזברות בנושא הפנסיה: האסיפה אישרה את הפעלת המסלול השני של הקרן להבטחת קצבת זקנה בגיל הפרישה לכל חבר וחברה בשיטה של צבירה בקרן פנסיה.
 
שאלה של נוף
 תערוכת הצילום של חנן גטריידה, נפתחה השבוע בסינמטק תל אביב.
 
התקבלו לחברות:
זיו אברהם                          שאול פרידמן
גלעד אוקו                          צור קורן
צביקה דולגין                       הדס שטוסר
נעה מיר                             קרן שטייניג
אריה עפר                           מישל שפירא
 
מזכירות
מזכיר - שמוליק שחר
מרכז משק - ניר מאיר
גזבר - מיקי עופר
אלונה קרישפין, עמיר גן, דב לבקוביץ, מיכל קראוס, אילון אוקו, צביקה רוט, ספי ול, ציפי שטייניג
 
עריכת עלים - חגית דולגין       איורים - אילנה דנקוורט
 
 
אילנה דנקוורט 
 
חן קורן 
 
לי קורן 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות