Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ביום א`, ניסן תשל"ה, 13.3.75, נחנך בית הכנסת בקבוצתנו [תפארת צבי] במעמד הרב הראשי הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, רבנים, אורחים רבים וחברי הקבוצה.
 
ביום שני כ"ה אלול תשל"ה, 01.09.75 חנכנו את מתקני ההגשה העצמית בחדר האוכל. ליוזמי הרעיון ומבצעיו - כל הכבוד.
 
הוחלט להעביר את הסנדלרייה לחדר הגדול באינקובטור [אחר כך המרכולית/השכרה], במקום מחסן שילטקס ואת מחסן שילטקס לסנדלרייה [אחר כך מחסן חינוך/חדר אירוח].
 
הוחלט לתת עיתון לכל משפחה לפי בחירה.
 
בקרוב ייסגר חדר הקריאה הקיים והעיתונות שבו תעבור לחדר המועדון הקיים. במועדון אפשר יהיה לקרוא את העיתונות בשעות אחה"צ, ובערב ימשיך המקום להוות מקום מפגש למתנדבים, עד להקמת מועדון בשבילם.
את חדר הקריאה נהפוך לספריית ילדים ופינת ארכיון לחומר ועדת תרבות.
 
הוחלט לאשר הצעת ועדת אספקה לניסוי שימוש בצ`קים פנימיים (כסף פנימי) החל מיום 01.08.1975 על מנת שבאם ניסוי זה יצליח, אפשר יהיה להכניס שיטה זו בשנה הקרובה, החל מיום 01.10.1975
 
השתתפותנו בשמירה בישובי הספר. 5 חברים לחודש ייסעו ביום ו` אחרי העבודה, ישמרו בליל שבת ויחזרו בחזרה בשבת. לפי ההצעה, כל חבר יעשה זאת פעם בשנה.
 
קבלנו הכשרה צעירה, בוגרי כיתה ח`.
מדריך - איקי אביבי
מטפלת - פנינה אילן
 
עם התקרב הזמן לביצוע העברות מוסדות הילדים, הוחלט לשפץ אחד הבתים על הגבעה, אשר מתגוררים בו כעת בנים-חיילים, ולהעביר לבית זה את כיתות ג`-ד`-ה`, כ- 16 ילדים, לטיפולה של בתיה וישניצר [אחר כך הסטודיו של נתי/מגורי מירון וגמן]. עם גמר שיפוץ בית זה, ממליצה הועדה לשפץ גם את שני הבתים האחרים על הגבעה [נרקיס ובית המדריך] באותה צורה: סגירת המרפסת ע"י תריסולים, או חלונות הזזה וקביעת שתי דלתות.
 
ועוד חדש בועדת תרבות: במסגרת חידוש ציוד שנתי שלה, החליטה הועדה לרכוש מקרן שיקופיות חדיש. נקווה לשימוש מירבי בו בערבי תרבות קיבוציים.
 
אושרה רכישת חליל במקום החליל שנגנב מרבקה חורן.
  
מזכירות:
מזכיר - יהודה רבד
גזבר - מיקי עופר
יוסי עופר, חיים קרישפין, רותי זיגלמן, אילן טננבאום, יעל קמרון,
 ישראל שטוסר, חנן גטריידה, עירית וגמן.
 

מערכת עלים - חנן גטרידה, ציפי שטייניג, אהובה אביבי ועובד שי.
 
הדס שטוסר
 
שי שפירא
 
 
זיו אברהם 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות