Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

לראשונה התקיימו חוגי בית.
 
העברת הילדים מלינה משפחתית ללינה משותפת תאופשר בגיל הנעורים,
 החל מכניסת הילדים לכיתה ט` ולא יאוחר מסיום כיתה י`.
לא תהיה כפיה ניהולית או לחץ חברתי להעביר את כל הילדים כולם ללא יוצא מהכלל לבית הילדים. רצון המשפחה יכובד, גם אם יוכנו כל התנאים המתאימים להעברת כל הילדים לבית הילדים.
 
שינוי שיטת הבחירות
א. הוחלט שכלל חברי הקבוצה משתתפים בבחירות לועדת המינויים.
ב. הוחלט שכל חברי הקבוצה יבחרו את המזכיר כאחד מתוך הכלל. המזכיר יסומן כאחד מחברי ועדת המינויים. המזכיר המכהן בתפקיד לא יהיה מועמד בבחירות למזכיר עם סיום תפקידו לתקופת מזכירות אחת. עם תום שנה ראשונה לתפקיד המזכיר יוצג הוא כמועמד יחידי לבחירה ע"י כלל הציבור.
ג. הבחירות יתקיימו בשני סיבובים.
 
הוחלט שמיקום הבנייה החדשה יהיה באזור החצר הישנה.
 
נבנתה הרחבה של חדר האוכל.
חברים שעדיין לא ניסו את מדרגות הרחבה, מתבקשים לעשות זאת בהקדם בשני הכיוונים. בהליכה מהירה, בהליכה מתונה ובריצה קלה. יש לנסות עליה של מדרגה מדרגה, שתיים שתיים ובקפיצות. הירידה בגוף נטוי מעט לפנים, ידיים לצידי הגוף ולדרוך במרכז הבלטה. בהגיעך לסוף המסלול שאף מעט אוויר ונסה שוב.
 
הוחלט להקים מועדון לצעירים.
 
טיולים לשארם. טיול צעירים ב- 08.12.72, טיול וותיקים ב- 22.12.72.
 
צוותי חגים יפעלו השנה בפעם הראשונה.
 
התקבלו לחברות:
פסיה שטוסר                      שמוליק ויינגרטן
דוד בראון                           אלכסנדר טמיר
זיוה אוריאל                        מיכל הלינג [קורן]
גורן [אגמון]                        יוסי ברקן
דוד דרור                            ציפי שטייניג
דוד אדרי                          מירטה אדרי
 
מזכירות:
מזכיר - גורי מיר
מרכז משק - מיקי עופר
גזבר - דב לאור

פנחס ברקן, יונה גורן, חנן גטריידה, שלמה דולגין, יעל קמרון, יועז דנקוורט.
 
 
אסתר קרמיש וחיים קרשפין 
 
אלי והילדה רייפן 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות