Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט שהטלפונים במזכירות עומדים רק לרשות המשק. לשיחות פרטיות קיים רק הטלפון הציבורי. אסימונים אפשר לקנות אצל מוטל, או אצל רחל במזכירות.
 
התקיים טיול לסיני.
 
חבר שאינו משתתף ברציפות באסיפות, יקרא לשיחה על ידי ועדת החברים, על מנת להחזירו להשתתפות מלאה.
 
התקבלו לחברות:
יעל קמרון
בתיה עפר [וישניצר]
 
מזכירות:
מזכיר - דב לאור
גזבר חוץ - בן יצחק
מרכז משק - נתן מיר
ו.אספקה - אריה ברקן
ו.עבודה - עמוס שפירא

דניאל גורן, אמנון שטוסר, קלרה זיכל, יוסי עופר. 
 
 
עודד עפר 
 
יובל שטוסר 
 
גליה מאיר 
 
יואב לאור 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות