Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

סוגרים את בית הספר בבית. הילדים עוברים ללמוד בנצר סירני.
ילדי נצר קיבלו את ילדינו בלבביות רבה ומקווה להרגיש שם כמו בבית.
 
מטבח:
הוחלט לקנות למטבח מקפיא חדש, מכונה לרחיצת כלים, מתקן לסודה, להרחיב את חדר הקירור.
 
הוחלט להצטרף לחתימה על תקנון האיחוד. הקבוצה מסמיכה את נציגה לחתום על תקנון איחוד הקבוצות והקיבוצים - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.
 
במשך השבוע האחרון, נשלחו מהמטע שלנו 90 מגשי פרי עם אפרסקים. אלה הם ביכורים של המטע שלנו השנה וביכורים של כל הארץ. היינו בכך ראשונים, וראויים בכך עובדי המטע לברכה.
 
נערך שידור חי של התוכנית "יש שאלות", בה הציגו חברים מהקבוצה שאלות וצוות של שלושה השיב. בצוות היו חבר הכנסת אליהו מרידור, איש חירות. העיתונאית, חנה זמר, ממערכת דבר ופרופסור יהושע בר הלל, מהאוניברסיטה העברית. השידור נערך ביום חמישי וביום ראשון כבר יכלו החברים השואלים לשמוע את קולם מעל גבי האתר. 
 
התקיים דיון ביחס לפניית בני כיתה י"ב, לטיול לפני לכתם לצבא.
סוכם לאפשר טיול, תמורת גיוס של בני הכיתה.
בני י"ב יצאו לטיול ונהנו.
 
חודשו פניהן של הגדות פסח והגדות ליל העצמאות. טובית אוריאל  עיטרה את ההגדות וכתבה אותן במו ידיה.
 
הוחלט לבנות 8 דירות לשיכון משפחות, בנות 50 מ"ר כל דירה.
 
אושר מענק עזיבה. הזכות לקבלת מענק עזיבה תוענק, לכל חבר קבוע, או זמני, העובד באופן מלא בקבוצה וזמן עבודתו עולה על שנה אחת מלאה.
 
נחנך מועדון לחברת הילדים בגבעה.
 
הוחלט לקבל אולפן של 40 חברים.
 
הסתיימה בניית בית הקירור במטעים והונחה אבן הפינה.
ביום ב`, י"ב באדר, 5724 לבריאת העולם, ל"ו שנים להתנחלותנו כאן, י"ז שנה לקום המדינה ובשנה התשיעית לנטיעת חלקת התפוחים והאגסים הקטנה והראשונה, על פי החלטת אסיפת הקבוצה, אנו יורים את אבן הפינה לבית הקירור בלב מטעינו וצמוד למערך האריזה שהקימנו אשתקד, כדי לאסם את פירותינו במהירות וביעילות ובצורה מוצלחת לתקופת קירור ממושכת. יהי רצון והבניין יעמוד דורות על דורות ויקוים בנו הפסוק: מלאו אסמינו בר, והיבול הרם שנכניס בראשית השנה יחזיק אותן עד חג השבועות, למען ימלאו כל תקוותינו לקיום הוגן מפרי עמלנו. אמן, כן יהי רצון. עובדי המטע בקבוצת שילר.
 
בתחילת השבוע התקינו תיבות דואר חדשות בבית המזכירות. גם אם עדיין שתי משפחות נזקקות לתיבה משותפת אחת, הרי יש בכך משום תקווה לחיסול אי הנעימות הנגרמת עקב העלמת מכתבים.
 
סוכם שסטנדרט העישון יהיה כדלקמן: דורן, כנסת, טבק מתוצרת הארץ.
 
הותקנה תאורת חצר בשיכון למעלה.
 
יצאו לסדרת משחקים בצרפת, החברים המשתתפים בקבוצת הפועל רחובות - כדוריד: עודי לאור, רני שטוסר וישי שטייניג. דוד קלינגהופר יצא כמנהל ומוטי מוקסיי כמאמן.
 
קבלה לחברות:
תלמה דנקוורט           יאיר גורן
שולה רבד                עמירם ויינגרטן
זיוה שפירא              יוסי עופר
דני אוריאל               דניאל קמרון
 
מזכירות:
מזכיר - שלמה מיר
בנצי הגלר
ו.תרבות - מנדל בר גיל
גזבר א` - נתן שי
ו.אספקה - צבי קרמיש
ו.חינוך - יוכבד שטוסר
מרכז משק - זאבי גורן
ו.עבודה - יונה גורן
 

עורך עלים: גורי מיר. בסוף השנה החליפו אותו מוטי ובנצי הגלר.
  
 
בני כיתה: ישי שטייניג, רני שטוסר, רמי קמל, דודי מיר 
 
 
אחים: סמדר, יאיר ונטע קרשפין 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות