Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

חג השלושים וחמש התקיים במועדו ולמרות שהוחל בהכנות באיחור רב, עבר איכשהו בהצלחה. החוויה הגדולה ביותר הייתה השירה הספונטנית שפרצה לאחר המסיבה במועדון והריקודים שנמשכו עד השעות הקטנות מאד. לא היו כמעט צעירים שנעדרו ואפילו יחזקאל בא לזמן מה, לייצג את הוותיקים.
 
כל מי שהלך בימים האחרונים לרחובות, יכול היה להתפעל מבנין שילטקס העומד כמעט מוכן ומחכה למכונות.
 
התחילו להפעיל את המכבסה החדשה. כוללת מכונות חדשות ומכונת ייבוש חדשה. יש שניים עשר תאים במקום ארבעה שהיו קודם.
 
הצעת וועדת הספקה לעבור לשיטת התקציב בסידור הריהוט התקבלה
 
אריאנה פרסמה ספר שירה. נערכה מסיבה לכבוד הוצאת הספר.
 
הסתיימה בניית שילטקס, מחכים למכונות.
המפעל ינוהל על ידי הנהלה הכוללת את אדי, נתן שי, רפאל והשותף. בעיות עבודה ושאלות עקרוניות יובאו לדיון בפני וועדת המשק כמקובל לגבי כל ענף משקי אחר.
 
המזכירות עברה לבית החדש .
 
הוחלט לקבל אולפן.
 
המזכירות מקבלת המלצת וועדת תרבות לקנות לכל בית עתון ערב - בערב שבת.
 
השבוע התקיימה מסיבה צנועה לרגל פתיחת המרפאה. במסיבה השתתפו רופאים רבים וכן הסגל הטכני של המחוז. בירכו הדר מרגלית, שהוא הרופא המחוזי שלנו, ד"ר בר דיין, הרופא האזורי, והחבר אידלבויים מהמחוז.
נוכח גם ד"ר גלזר, שהיה הרופא הראשון של הקבוצה והמסיבה כולה הייתה נחמדה ועליזה.
לאחר אלפיים שנה, זכינו להתגשמות חלומה של לילי ושל כולנו.
 
המזכירות מאשרת חלוקת תפוחי עץ לחג- 4 ק"ג לחבר. נוסף על כך יחולק בקבוק יין ע"י וועדת הספקה.
 
11.8- הודעה על סגירת האולפן.
 
משפחת קרומהולץ מבקשת להודיע שמעתה יהיה שמה בישראל - קמרון.
משפחת קלינגהופר מודיעה על שינוי שמה, מעתה יקראו בישראל עפר.
מזל טוב.
 
לא התקבלו חברים עקב תקלה במזכירות
 
מזכירות:
מזכיר - נתן מיר
גזבר - נתן שי    
גזבר ב` - דניאל גורן
מרכז משק - זאב גורן
וועדת תרבות - בתיה אילן
וועדת חינוך - אריה בלומנשטוק
דב לאור
 
35 שנים לקבוצה
הוצא עלים מיוחד. כה אמרה המערכת:
עלי עלים הכל עלים
סובב סובב לו המכבש
עלון את חברו רודף.
נתחלף הנייר הנושא נשאר.
פעם נעלמו כלים מפח היום מנירוסטה
פעם הארגז ניצב לו בחדר
על המרפסת היום שוכן המקרר
תמיד נדנדו שתכתבו, ולא כתבו…
ואילו עכשיו- גם,
אין כל חדש תחת השמש.
 

מערכת עלים- פלי ברוך,  אריה מאיר.
 
 
אחיות - יעל וגלי מיר 
 
אירנה ושרגא פוגל 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות