Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט להתקין תאורה בכל חדרי המגורים.
 
אושרה הקמת בית לילדי ביה"ס על הגבעה. [בית פלה/בית הסטודנט/יוגה]
 
הוחלט לפרסם את החלטות המזכירות בעלים,  כדי שהחברים יוכלו לערער בפני האסיפה.
 
אושר תקציב אישי הכולל הוצאות אישיות: בגדים, הנעלה, דירות.
אפשר להעביר מסעיף לסעיף. חוץ מהסכום להוצאות אישיות, המירב שחבר יכול לקבל בכסף במקום מצרכים הוא 20% מהתקציב הכולל.
 
מוטל הסכים להיכנס למחסן ההספקה במקום מנחם.
 

30 שנה לקבוצה. צוין במסיבה פנימית צנועה.
 
יוסי לכטר 
 
 
ורדה שטריק 
 
 
דניאל קרומהולץ 
 
 עמירם ויינגרטן
 
יוסי קלינגהופר
 
 
הורחב חדר האוכל. 
נבנו 25 דירות למגורים.
 
הוחלט לדאוג שהעיתונות תגיע כל בוקר לקבוצה.
 
הוחלט להפסיק לקבל אולפנים.
 
הוכנס שינוי בוועדת החינוך. הוועדה חולקה לוועדת בית הספר (המורים וועד ההורים) וועדת חינוך לגיל הרך.
 
הוחלט לקיים את אסיפת החברים הקבועים, בתנאי, שיש מינימום של 20 משתתפים.
 
נבנה האסם. באסם סיקורים משוכללים המאפשרים את מילויו, אוורור הגרעינים, ניפוי דרך המזרה, שקילה אוטומטית ועישון. כל זה ללא עבודת כפיים.
והשנה יבולי ברכה- צר האסם מלהכיל את היבולים.
 
מחזור זרעים. מהפיכה שקטה התחוללה במשק. עם התרחבות שטח השלחין התאפשר מחזור זרעים תקין, 7 שנתי, שתוכנן על ידי פרופסור הורוביץ.
סדר הגידולים: חריש עמוק, זיבול, תירס גרעינים, חיטה, אגוזי אדמה, זבל ירוק, תירס גרעינים, ירקות, אגוז אדמה, זבל ירוק, תירס בעל שחת.
 
מֵסדר הטרקטורים ביקש להודיע יש להגיש הזמנות בכתב, בערב.
יש לגשת לקבל את הסידור למחרת.
 
אושרה השתתפות הילדים בפעילות החטיבה.
 
ועדת המשק פונה לחברים השומרים לשמור ביתר עירנות. כך גם פנו לחברים שלא לירות בלילות ללא צורך.
 
עזרא מאיר: אין לקבל בנים לקבוצה לפני הצבא. הבנים לא יודעים מה זה קבוצה וכניסתם אין לה ערך. צריך לקבל אותם אחרי הצבא.
 
אין לנסוע על אופניים בערב ללא אורות.
 
מספר הטלפון שלנו שונה ויהיה מעתה: 951251
 
ביקורת חלב ברפת
מספר הפרות בעדר 61
ק"ג חלב 889
3.9% שומן
17.3 ק"ג חלב לפרה (הממוצע הארצי הוא 15.5 ק"ג חלב לפרה).
 
התקבלו לחברות:
יורם ברגיל                                 שלומית שי
רפאל גולן [רפי]                           יוסף שטייניג
זאב גורן                                     יצחק מזרחי
דינה דקס                                    רות פלש
דבורה הלטר                                מוטי מוקסיי
יוחנן זיכל                                    אהובה לאור
יוסף קוקבקה                               יפה בן יצחק
מיכאל קלינגהופר [עפר]                 שייקה זיגלמן
 
מזכירות:
מזכיר - יחזקאל אילן.
גזבר חוץ - נתן שי.
גזבר פנים - זאב הוכברג.
שלמה מיר, דניאל גורן, אפרים קמרון, רות גמר, דב לאור
 
 
בונים את האסם 
 
 
 
אילן טננבאום בקפיצה לרוחק - מירוץ האביב ה-3    
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות