Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

האסיפה השנתית ה- 25.
 
חג ה- 25 על מעלות הבריכה.
את המוסיקה כתב בוניה שור ואת הכוריאוגרפיה יצרה נעה רום שניהם מנצר סירני.
מספר נגן מהתזמורת: עד הרגע האחרון כתב בוניה את התוים - ניגנו מתוך חומר בלתי גמור.
 
עשרות מברקים הגיעו לקבוצה, כותבים מהקרן הקימת:
יום עליתכם על הקרקע זכור היטב לקרן הקימת. עליתכם היתה מלווה חרדה ותקווה, ואשרנו שהתקווה ניצחה, כי נמלאה, והשאיפה הגדולה לעם עובד אדמה במדינת ישראל מושגת והולכת.

בוודאי שלכם חלק גדול במפעל זה. תבורכו אתם וצאצאיכם, דורות על דורות, ולא יביישו הבאים אחריכם את חלוציכם הראשונים בעבודה נאמנה לאדמה ובטוהר לבב האנושי.
 
 
חג ה-25. ארוחת ערב חגיגית - ליל הושענא רבה, סוכות, תשי"ג
 
את התזמורת הביא נתן במשאית. בדרך חזרה אירעה תקלה ובבלימה נשבר ספסל, אחד הנגנים עף על הצ`לו שנשבר.
לקבוצה נשלחה קבלה עס 15 לי"א לתיקון.
 
קליטת אולפן א` לעברית, בהנהלת שפרינצה לאור. 
[בין תלמידיו ברונו לנדסברג, מייסד ובעלים של חברת סנו.]
 
לא התקבלו חברים חדשים
 
לפי הצעת יעקב מוזס, בשם וועדת המינויים, נבחרה ההנהלה כלהלן:
מזכירים - שלמה מיר, שלמה אבי יונה 
גזברות -  נתן שטריק, זאב הוכברג 

מרכזי משק - עזרא מאיר, דוד קלינגהופר 
 
גן ילדים עם יהודית זעירי 
 
 
חזרת המקהלה בניצוחו של בוניה שור. חג ה-25 סוכות, תשי"ג
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות