Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ביום שלישי ח` בסיוון (12.6) תשי"א, נפתחה תערוכת הירקות בתל אביב.
מגן הירק שעל אדמתנו החדשה, קיבלו העגבניות שלנו פרס ראשון.
 
עזבו 9 חברים.
 
היו דיונים על איחוד עם חלק מאנשי גבעת ברנר שרצו לפרוש מברנר בגלל הפילוג.
 
נחנכה הרפת החדשה. יש בה סידור לחליבה במכונות.
 

בערב ראש השנה, הוקדשה מסיבת קבלת החג לציון ההולדת של הנכדה הראשונה בקבוצתנו. ואלה דברי הברכה :
ביום השני ט"ז באלול האחרון לחדשי שנת תשיא נולדה לנו בקבוצתנו הנכדה הראשונה, ועל דעת ההורים ראלה ונתן מיר - נקרא שמה בישראל יעל. אחרי 24 שנים לתקיעת היתד הראשונה לישובנו הקבוצתי, הגענו לבשורת הדור השלישי, חוליה בשרשרת הנצח שלנו.
 
הוחלט על יציאת רבקה רבהון להדרכה בקבוצת משמר-דוד (2 ימים בשבוע).
 
פינוי המטבח הקטן לשם סידור מקלחת לגן.
 
באסיפת הקבוצה
 בשם המזכירות וועדת חברים נמסרה ההודעה כדלקמן ע"י שלמה אבי יונה : קרו מקרים בזמן האחרון, שחברות בשעת שיח ושיג על ענין זה או אחר התבטאו: אם לא מוצא חן בעיניך את יכולה לעזוב את הקבוצה.
הקבוצה קובעת איסור מוחלט של הביטוי הזה ויחד עם זאת היא רואה אותו כבטל ומבוטל מראש, באשר אף איש מחברי הקבוצה אינו חי בזכותו של מישהו. רק הקבוצה ככלל יכולה לקבוע בענין זה.
 
התקבלו לחברות:
אמנון גטריידה [אמי]                  מלכה ול
אברהם חורן                            אביבה פרל
ניסים חמי                               בלה טל
ראלה מיר                               חנה פפו [חורן]
 
הנהלה:
מזכירות - מרדכי רוזנפלד, שלמה אבי יונה.
גזברות - נתן שטריק, דניאל גורן.
מרכז משק - דוד קלינגהופר.
 
 
אדי, נורית, חנן, אמי, גידי ואישה גטריידה
 
 
פנינה קרמיש 
  
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות