Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוקמה הנגריה. עשתה השנה נגרות בניה, מעט ריהוט וקצת עבודות חוץ.
 
נמסר שאין להביא ילדים לחדר האוכל בזמן הארוחות.
 
השנה קיבלנו לראשונה רופא שיגור בקבוצה.
 
פורסמו צעדים שיש לנקוט עם הופעת המחלה של שיתוק הילדים.
 
אוכלוסייה: חברים קבועים (עם חיילים) - 110.                        מועמדים - 10,
              עולים חדשים - 24                                             ילדים עולים - 45               
              ילדים בני הקבוצה עד גיל ביה"ס - 38                    ילדי פנימיה - 3
              ילדים בני הקבוצה בגיל ביה"ס - 58                       הורי חברים - 15     
              תושבי חוץ (משפחת הרופא והמורים) - 5                נוער עולה - 43
              סה"כ- 351
 
הוחלט שכל החברים המשרתים בצה"ל יקבלו הוצאות חברים, כיתר חברי הקבוצה.
 
אושרו 3,250 דונם.
 
השנה מופיע, לראשונה באסיפה, רישום ועדות:
נוכחים 62 חברים קבועים.
 
קבלה לחברות
נתן קסטנבאום ערמון                     חנה בלומנשטוק (ברקן)
שאול אורנשטיין                            אריה בלומנשטוק (ברקן)
שולה קרשפין                               חיים קרשפין
 
חברי הנהלה:
מזכירות - אהרון ראובן מאיר, שלמה אבי יונה.
גזברות - יוסף וולקשטיין, שמואל קרמיש.
מזכיר המשק - דוד קלינגהופר.
ועדת פנים - אהרון ראובן מאיר, שמואל קרמיש, שלמה מיר, צבי קוסוי, קלרה זיכל

ועדת משק - דוד קלינגהופר, יוסף וולקשטיין, מרדכי רוזנפלד, יעקב מוזס, נתן מיר.
 
 
חברת הילדים 1950 
 
יוסי מוזס, רעיה גולדהירש-מזרחי, ישי שטיניג-שלו, אסתר ברגיל, בתיה קלינגהופר-וישניצר, הגננת יונה גורן, תמר הוכברג-שיף, דודי מיר, רמי קמל-קורן,{}.
חנן גטריידה, גרשון קרמיש, טובית אוריאל, {}, אורי רובינזון
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות