Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
הוחלט על הקמת מוסד לקליטת נוער עולה של חבר הקבוצות. הועדה להקמת המוסד: שפרינצה, שלמה, שמואל, דוד, משה.
 
קבלה לחברות
נעמי גראסל קרמיש        רות דנקוורט זיגלמן
מנחם שקד                   עזרא מאיר
נתן מיר
 
חברי הנהלה:
מזכירים - אהרון ראובן מאיר, שלמה אבי יונה.
גזברים - דניאל גרינשפן, נתן שטריק.

חברי הנהלה - שלמה גוטסמן, ראובן גולדהירש, ציפורה קוסוי, קלרה זיכל, מרדכי רוזנפלד.
 
רוחצים בבריכה 
    
  
 יטקה ועובד
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות