Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
יחזקאל אילן : נפל בגורלו של נפתלי זוננברג להיאבק לא מעט על החלטתו להתמיד בקבוצה. בשבת האחרונה לחייו עלי אדמות, בשלה בליבו ההחלטה להציע את עצמו כחבר קבוע לקבוצתנו. אותו יום ביקרה אצלו חברתו והם החליטו לבנות את ביתם בקבוצה.
הוא היה בטוח בכך שנקבלהו, ואמנם צדק.
...כמה מר היה לנו היום ההוא של בוקר שבט. נסענו יחד בעגלה להביא כורכר לבנין חדר האוכל, ובזמן החפירה נפל עליו גוש כורכר כבד.
ברגע אחד נסתיים הכל. כל מחשבותיו לעתיד, כל התוכניות.
למחרת היום הזה כרינו את הקבר הראשון בבית הקברות שלנו.
  
נחנך חדר האוכל החדש.
 
התקבלו לחברות:
שרה שיפלדרין                דניאל גרינשפן [גורן]
יצחק דקס [איצ`לה]         קלרה הויזנר קמל
שייק שפירא                  זושקה בונום [נעמי רובינזון]
 
יושב ראש - שלמה אבי יונה
מזכיר- מוטל רוזנפלד
גזבר- שלמה מיר
 
גזברות: ישראל שטוסר, דוד קלינגהופר.

מסדר עבודה: יוסף וולקשטיין, מרים מיר, שמואל קרמיש.
 
חדר האוכל (WxH) 
חדר האוכל הראשון, בריכת המים וילדי הקבוצה 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות