Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
נחתם החוזה הראשון עם ד"ר הקסטר להתיישבות 20 משפחה (ז"א 40 איש), אשר שמותיהם נרשמו בחוזה במסגרת התיישבות האלף.
 
29.04.1932 - הקבוצה מעבירה לחברת התיישבות האלף את זכות החכירה של קרקעותיה ובתמורה קיבלה מימון לנטיעת 70 דונם פרדס והלוואה של 1,100 לא"י לקונסולידציה של החובות הקודמים [פריסת חובות].
 
ניטע פרדס 18 דונם.
 
הוחלט לאכול בכל ימי הפסח רק מצות.
 
20.06.1932 -  נחתם החוזה הראשון על הרחבת הפרדס, במסגרת התיישבות האלף. מלבד ההלוואה להרחבת הפרדס קיבלה הקבוצה 1000 לא"י לסילוק חובות. הכניסה להתיישבות האלף הורידה את לחץ הנושים. תנאי החוזה היו קשים מאוד- הקבוצה התחייבה להעביר לחברה המיישבת את זכות החכירה על קרקע הקרן קיימת וכן להעביר לרשותה את מכון המים, ומלבד זה להעמיד מספר חברי הקבוצה על 25 משפחות בלבד ולהחזיר את כספי ההלוואה בתוך שבע שנים לאחר שהפרדס מתחיל להניב פרי.
 
דצמבר- הלשכה הראשית של הקק"ל מחליטה לקרוא לקיבוץ גן שלמה, דבר שעורר התמרמרות רבה בקבוצה.
 
הוחלט להרשות ללוינסון לאכול אצלנו צהריים תמורת תשלום.
 
הוחלט למסור את כל השבועונים והירחונים לספרן, לשם חלוקה צודקת בין החברים.
 
הוחלט לסדר את הלול האחרון ולהתקין אותו לדירה בשביל החברים.
 
בן יצחק: בכלל בזמן האחרון הולכות וגוברות תופעות שליליות בחיי קבוצתנו. עניין הכסף הפרטי הוא כסילון ממאיר בגוף הקבוצה. בזמן שאין לחם במלוא מובן המילה, בזמן שכל יום עומד המטבח לפני דילמא: לבשל או לחדול, בשעה שאי אפשר לתת לילדים מזון מתאים, יש בקבוצה תמיד כסף לכל מיני מותרות של חברים בודדים.
 
הוחלט לקנות ספרטור ולעשות בבית חמאה.
 
הקבוצה מציינת, כי השימוש בכסף פרטי והפיקדונות בבנקים, מפריעים מאוד לסידור חיי הקבוצה הפנימיים ויוצרים סכנה לפרור ופרוד.
 
האסיפה מקבלת בתור חברים קבועים את:
יעקב צוקרברג                           ישראל שטוסר
לאה כץ                                    שמואל קרמיש
ארנה אולמן                               חנה זכאית
אלי רייפן                                   מנחם רבהון
 
נבחרו להנהלה:
יושב ראש של מנהלה - דוד לכטר
מזכיר - שלמה אבי יונה

גזבר - שלמה מיר
 
 
מרים הניג רייפן - לול 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות