Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מחלת הפה והטלפיים ברפת הובילה להתחדשות מחלת השחפת ברפת.
 
12 דונם נרכשו בהשתתפות קבוצת שילר
 
נמצאים עתה ברשותנו :
550 עופות זקנות, 1000 פרגיות [אלה הן להקות רביה עם תרנגולים].

בשני הלולים החדשים נמצאות 600 פרגיות ובלול אחר נמצאות 300 צבעוניות להטלה.
בבית אימון נשארו מגידול יולי 1000 פרגיות, שגודלן ייחרץ לפי הטמפו [הקֶצֶב] בו יקימו את הלולים החדשים.
  
קבלה לחברות
רחל אונגר (אריאלי)
דוב אונגר (אריאלי)
רות גמר
 
בחירת הנהלה:
מזכירים - שלמה אבי יונה, שפרינצה לכטר.
חברי גזברות - דוד קלינגהופר, שמואל סוחר, יעקב מוזס.
חברי הנהלה - שלמה מיר, מנדל אפלבויים, צילה שטייניג.
 
 
יוסי עפר, דן אוריאל, דניאל קמרון בני 3
ע"י הבית שהיום גרים בקומתו העליונה שרה וגורי מיר,
הברושים ברקע "שדרת-הנשיקות" (הדרך מהחצר למוסך, בגבול פרדס 40).
 
נתן מיר
  
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות