Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בן יצחק מודיע בשיחה על סיכום במשא ומתן על קניית אדמת פרדס גולדשטיין עם כל הרכוש שעל האדמה: ברושים, עמודי גדר, חוטי תיל ובנין בית האריזה.
 
במוסדות דורשים להמשיך את הגיוס.
הוחלט לקיים הגרלה בין כל האנשים היושבים כאן (בקבוצה) שנה לפחות וגילם עד 45.
ועדת הגרלה - יהודה מנש, מוטל רוזנפלד ואבי יונה.
 
באסיפת חברים הוחלט שאסור לחבר בלי רשות הקבוצה להרוויח כסף, בשום צורה ושום מטרה.
 
הוחלט לקיים את חנוכת בית ביננשטוק בל"ג בעומר.
 
הוצע לעשות סנדלים לכל החברים והחברות.
הוחלט לעשות סנדלים לעת עתה רק לילדי בית הספר.
 
הוחלט לסדר גז למטבח הגדול בעלות של 85 לא"י.
 
באסיפה: אירוח ילד מעל 2 ימים, מחייב החלטת מזכירות.
 
בן יצחק על בית ביננשטוק:
בקבוצה, בדרך כלל, לא הייתה התלהבות למפעל הזה. גם אני לא הייתי בין המתלהבים. ועד היום איני יכול להשלים עם זאת, שפועלים שחיים על עבודה יבנו ארמונות, אפילו לצרכיי תרבות, ולא חשוב לי גם מאיזה מקור בא הכסף!.
 
באסיפה : עקב גל גניבות הוצע לערוך חיפוש כללי אצל כל החברים כדי לאתר כל גניבה.
 
דווח באסיפת חברים:
זלמן, שלמה ושלום, לא יצאו אחר הצהריים לעבודה. היה להם איזה עניין בחדר אוכל, לא ישבו בשולחן הנכון ולא קיבלו מטעם זה לאכול. התקיים בירור.
 
הוחלט לבנות בית שימוש מ- 4 תאים, בית דירה מ- 5 חדרים וחדר אוכל לילדי בית ספר. הוחלט לתת למהנדס שילר את הכנת התוכניות ופיקוח על הבניה.
 
מרכזת מטבח הילדים מבקשת מהמזכירות להוריד את עלות אוכל המטפלות מתקציב מטבח הילדים.
 
אוכלוסיה: 94 חברים ומועמדים  
              2 ילדי המקום
              17 חברים זמניים  
              21 נוער עולה
              14 נוער ארץ ישראלי בהכשרה
              30 ילד (בתוכם 12 ילדי חוץ ו- 3 ילדים מעולי בולגריה)
              11 הורי חברים
    סה"כ- 237.
 
חבר עוזב שפנה לקבל מיטה ומזרון, נענה בשלילה.
 
מתחילים בחיסול הצריפים. בעצים נשתמש לגגות ונגרות לבניינים.
 
קבלה לחברות
דב לכטר
 
בחירת הנהלה:
מזכירים - אהרון ראובן מאיר, שלמה אבי יונה.
גזברים - דוד לכטר, יעקס מוזס, דוד קלינגהופר, ישעיהו שפירא.

חברי הנהלה - שמואל קרמיש, שפרינצה לכטר, יעקב ידידיה.
 
פלה פרשטנדיג, חנה לוי, {} 
 
רפי גולן, יגאל דנקוורט. מאחור: מיקי עפר - גן ילדים 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות