Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מחליטים לבנות חדר אוכל חדש מחומרים שנקבל ממרכז חקלאי (לול וצריף ישן שהיה בו חדר אוכל).
 
הוחלט לחרוש 2 דונם בשביל בננות בעזרה של עין חרוד.
 
התחילו לבנות את מבנה הרפת.
 
נבחרה ועדה תרבותית.
 
בזמן המאורעות פונו הנשים והילדים לרחובות.
 
04.12.1929-  אושר בהנהלה הציונית תקציב של 600 לא"י להקמת בניינים מרכזיים (בית הביטחון).
 
כנגד ההחלטה במשק, לרכוש חומר לבניית בית הביטחון אצל הערבים, בשנת 1929, עזבה חנה פריד [וולקשטיין] את קבוצת שילר.
"בשום אופן לא נוכל לחיות עם קבוצה שקונה זיפזיף אצל הערבים".
 
בשנה זו היו :
15 דונם פרדס
4.5 דונם בננות
3 דונם ענבי מאכל
8 דונם ירקות
משתלת ציטרוסים מורכבת של 700 עץ, בלתי מורכבת של 5000 עץ ו- 6000 עצי נוי.
100 דונם פלחה
אורווה קטנה עם 4 סוסים וחמור אחד
רפת עם שתי פרות
לול ובית אימון בנוי מלבנים בשיטה מודרנית, אינקובטור עם פנס דגירה ו- 350 תרנגולות.
 
לפי הצעת פורמן, האסיפה מקבלת בתור חברים קבועים את:
צבי גינסבורג                                מיכאל פוס
שושנה גינסבורג                           מאיר רדין
חנה פריד [וולקשטיין]                     בנימין זכאי
מרדכי רייפן                                  בתיה זכאי
מרים הניג                                    מינה רבד
מרים מיר
 
הנהלה
 מסדר עבודה ויו"ר - דוד לכטר    
 מזכיר ומנהל חשבונות - שלמה אבי יונה    
 גזבר - אליעזר פורמן   

 אקונום - שלמה מיר  
 
 
צריפי המאפיה וחדר האוכל, בית הביטחון בבנייתו 
 
יהודית דנקוורט 

 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות