Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
בשנת 1930 כבר מתנוסס מגדל המים בתמונות.
הבריכה נבנתה ליד בית הביטחון, במקום הגבוה ביותר במשק בשנים אלו משתי סיבות עיקריות:
כדי שתהיה אספקת מים סדירה לבתים ולשדות, גם כאשר הבאר אינה עובדת.
שהמים יגיעו בלחץ סביר למקומות הנמוכים.

אח"כ התברר לכולנו שהגבעה גבוהה במעט יותר.
המגדל נבנה מבטון על הקרקע (ללא עמודים) עם תקרת בטון.
המים הגיעו לבריכה מבאר א` ליד הרפת. בתוכה הותקן מצוף אשר התריע לבאר שהבריכה מלאה ועצר את השאיבה. אולם, מתקן זה לא היה אמין במיוחד, ומראה הבריכה המשתפכת על גדותיה - היה מחזה נפוץ ביותר.
במשך השנים, עם התקדמות האוטומציה בהשקייה, הותקן מגוף אשר היה נסגר כאשר הבריכה התמלאה, וכתוצאה מעליית הלחץ בצנרת, הבאר היתה נכבית.
 
עם הבנייה בגבעה שהיתה גבוהה יותר, הוגבה מגדל המים בעוד בריכה קטנה, כדי לאפשר זרימת המים.
עם הגידול במשק ב: אזורי בעלי חיים, שטחי גינון ושטח בינוי למגורים, הותקנה משאבה/בוסטר, משאבה שתפקידה לספק את המים בלחץ קבוע כל הזמן.
 
בשנת 1984 הוחלט לשפץ את הבריכה, אשר קירותיה כבר נזלו מאד. גג הבטון נהרס, מתוך הבריכה הוצאה כמות גדולה מאד של חול. סביב הקירות הישנים הוקמו קירות חדשים מעט גבוהים יותר, על הבריכה הונח גג מלוחות בטון של פלמחים.
ליד הבריכה נבנה מבנה קטן אשר מאחסן את הבוסטר שעובד 24 שעות ביממה ואת המתקן אשר מכניס כלור למי השתייה.
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות