Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

ערב פרדס התקיים בט"ו בשבט שנת 1980 עם עקירת חלקה א` ולכבוד הפרדס בשילר.

הערב התקיים בחדר האוכל ובחוץ על הדשאים הוצגו טרקטורים, מרססים, קרוניות, סולמות וכלים רבים ששרתו את הענף וצוותיו.
 
הערב היה ערב תרבות פנימי ואלה היו דברי הפתיחה:
ערב טוב, שבת שלום וטו בשבט שמח לכולנו. בימים אלה הסתיימה תקופה בענף הפרדס: חלקת הפרדס הראשונה שניטעה במשקנו - נעקרה. חשבנו שזה המקום לעצור ולסקור לאחור את קורותיו של ענף זה מיום נטיעתה של החלקה ועד היום.
הערב כלל:
· ראיונות עם כמה ממרכזי הענף ועובדים ותיקים:
   ישראל שטוסר סיפר על הקמת המפעל למיץ,
   חיים טל ותיק העובדים הזכיר לנו נשכחות,
   יוסי עפר ורמי קורן סקרו את התפתחות הענף.
   נתן וגמן סיכם וסיפר על התוכניות לנטיעות החדשות והזנים שישתלו בחלקה שנעקרה.
· סרטו של חנן על עקירת הפרס הראשון.
· שיקופיות
· חידון פרדס
· גם שיר נכתב, שיר לבית הירוק - בית חלומותי
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות