Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


 
הסיבה הישירה להתלקחות היתה סכסוך סביב הכותל המערבי, שהיה קנינה של המועצה המוסלמית וליהודים היתה זכות להתפלל לידו, אך נאסר עליהם להעמיד ספסלים, להקים מחיצות בין נשים לגברים או לתקוע בשופר בימים הנוראים. איסורים אלה הביאו גם בעבר לכמה התנגשויות. כאשר ערכה ברית טרומפלדור הרויזיוניסטית (ביתר) הפגנה ליד הכותל, ב- 9 באב תרפט, הגיבו הערבים למחרת בהפגנה נגדית, וירושלים הערבית המתה משמועות על מזימות היהודים להשתלט על המקומות הקדושים לאיסלם. ביום שישי ה- 23.08.1929 התנפלו המתפללים שהוסתו עי המופתי הירושלמי חג` עמין אל חוסיני, ממסגד אל אקצה על הרובע היהודי, ובמשך 9 ימים היתה הארץ למערבולת דמים. לא היתה זו התלקחות ספונטנית, אלא מסע אלימות מתוכנן שהפתיע את היהודים בחומרתו והיקפו, שבא אחרי 8 שנים של שקט יחסי. הערבים טבחו ביהודים, תחילה בירושלים ואחכ בכל הארץ. בחברון ובצפת היה טבח אכזרי, אף על פי שדוקא בהם היו קהילות יהודיות עתיקות שחיו בקשרי ידידות טובים עם שכיניהם הערבים. רמת רחל נשרפה, 25 תושבי מוצא הישנה נרצחו, הרטוב, כפר אוריה, באר טוביה וחולדה נהרסו, ועד שהחליטו הבריטים לפעול, נהרגו 108 יהודים וכ- 190 נפצעו
העיתוי של המאורעות נבחר עי המנהיגות הערבית מפני שבאותם ימים התקיים בציריך הקונגרס הציוני ה- 16, אשר בחשיבותו תופס מקום מיוחד בתולדות הקונגרסים (בו הוקמה הסוכנות היהודית שנוסדה במטרה לסייע ליהודים מכל רחבי תבל לעלולת ארצה). כך הביעו הערבים התנגדותם לכל מאורע חשוב בתנועה הציונית, עי פרעות. זה היה הרקע שהביא את אנשי המפקדה האזורית ובראשם הסופר משה סמילנסקי להחלטה על פינוי גבעת ברנר ונען והתבצרותם בקבוצת שילר. יוסף מלמוד נשלח כסגנו של מאיר ספקטור איש השומר, ממרכז ההגנה לקבוצת שילר, שחבריה ישבו בצריפים ואף היתה התחלה של משק. לפי ההוראה היה עליהם לפנות את הנשים והילדים לרחובות, ועם הגברים משלושת הקיבוצים, להתבצר בצריפים של קבוצת שילר. הגברים החלו בביצור הצריפים בחומות חצץ ובחפירת תעלות קשר. למחרת הודיע להם משה סמילנסקי שידיעות מהימנות בידו שהמוני ערבים מתרכזים בעזה בכונה לעלות על רחובות. אם יתקבל במשך היום אישור נוסף לידיעה זו, הוא אינו רואה בקבוצת שילר נקודה אסטרטגית, ואינו מוכן לתת עליה קורבנות. הוא מעדיף לצרף את אנשיה להגנת רחובות ולפגוש את האויב בשעריה. (הוא סמך על הבטחה מהמפקד האנגלי להגן על רחובות אם כי לא אמר זאת במפורש). הגברים בקבוצה לא האמינו בהבטחות אלו, ועקרונית התנגדו להפקרת יישובם. הם התכנסו לישיבה עם ועדת הבטחון משלושת הגופים (קבוצת שילר, גבעת ברנר ונען). הם החליטו לא לסגת מקבוצת שילר לרחובות וגם ספקטור ויוסף מלמוד היו בדעה אחת אתם. ידידיה, מחברי קבוצת שילר ביטא יפה את הסיבה העקרונית של אי עזיבת היישוב: היום פוקדים  עלינו לנטוש את ביתנו ולסגת לרחובות, מחר עלולים האנגלים להציע לנו נסיגה מרחובות לתל אביב, ואחרי כן לאן? לים? - לא נזוז מכאן. כל היום המשיכו הגברים בשילר בעבודת הביצורים ולעת ערב קיבלו הודעה מסמילנסקי כי הידיעה אושרה והוא פוקד עליהם ביתר תוקף לאסוף מיד את אנשיהם והנשק שברשותם ולסגת לרחובות. הגברים לא נשמעו לפקודה ונשארו בשילר. בחצות אותו יום הגיעו אוטובוסים של קואופרטיב הדרום ובראשם מכוניתו של סמילנסקי. סמילנסקי רתח מזעם על כי חברי קבוצת שילר לא הגיעו לרחובות כפי שפקד, אך לאחר שיחה קצרה עם ספקטור נרגע. אחדים מהגברים של קבוצת שילר נסעו עם סמילנסקי לרחובות והצטרפו להגנה על היישוב, אבל כבר למחרת בבוקר חזרו לקבוצת שילר והמשיכו בביצורים. לעת צהרים נתקבלה ידיעה שאמנם יצאו אנשי עזה והכפרים בכיוון לרחובות, אך בדרך פרצו ביניהם מריבות וקטטות וכשיצא נגדם הצבא הבריטי, חזרו כלעומת שבאו. בסופו של דבר במשך כל תקופת המאורעות לא נערך שום נסיון לתקוף את קבוצת שילר. יתכן וזה קשור במעשה משעשע שסיפרו ערביי זרנוגה לאחר שהיחסים בינם לחברי קבוצת שילר חזרו לתיקונם. לפני בנית הלול הראשון הוכנה ערמת חול לטיט של לול זה ומישהו בלי משים תקע צינור של 4 אינצ` אל תוך החול בצורה שהצינור הזדקר לשמים באלכסון. מכיון שאז לא היו עצים ובנינים בין שילר לזרנוגה, ראו ערביי זרנוגה את הצינור וחשבוהו לקנה תותח שחברי קבוצת שילר בודאי יפעילו נגדם אם יתנפלו עליהם, ולכן לא תקפו את קבוצת שילר.
התוצאות של מאורעות תרפט על קבוצת שילר היו בסך הכל פחד וחרדה מהתקפה שלא באה, אי נוחות גדולה, והפסד כספי גדול עקב ימי עבודה חסרים ופגיעה קשה בלול שהועבר לרחובות. כתוצאה מכך חלו רוב התרנגולות, הפסיקו להטיל ביצים וחלקם אף מתו. בסך הכל ההפסד הכספי שנגרם לקבוצת שילר כתוצאה ממאורעות תרפט הגיע ל- 48 ליא. חברי קבוצת שילר ביקשו שישלמו להם כסף על הנזקים, אך מפקדת ההגנה ענתה בשלילה, בנימוק שאין אלה נזקים ישירים כתוצאה מהמאורעות.
בכל זאת היתה תוצאה חיובית מהמאורעות ! אישור תקציב לבנית הבית הגדול מבטון שיוכל לשמש מבצר בשעת סכנה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות