Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עבודה זו מוקדשת לזכרו של סבי, שלמה מיר זל - מראשוני המצטרפים והבונים של הקבוצה.
 
הקדמה
בבית ספרנו, כמו בכל בית ספר קיבוצי, קיים נוהג, שכל תלמיד יב כותב עבודת גמר.
זו מעין חובת כבוד של כל תלמיד.
החלטתי לבחור בנושא היסטורי, שתהיה לו נגיעה אישית, נגיעה אישית כזו מגבירה את המוטיבאציה, את הנכונות למאמץ ובסוף תורמת גם לרמת העבודה.
עמדו לפני שתי אפשרויות:
אפשרות אחת לכתוב על הבילויים שסב סבתי היה אחד מהם.
אפשרות שניה לכתוב על תולדות הקיבוץ שלי, קבוצת שילר.
על הבילויים נכתבו כבר ספרים רבים, כך שאין לי מה להוסיף בעניין.
לעומת זאת על תולדות קבוצת שילר אין שום חיבור מסכם וכל החומר מפוזר בספרים וארכיונים שונים בצורת תעודות, מסמכים, חליפות מכתבים ומאמרים באכסניות שונות (דבר, בוסתנאי,ניב הקבוצה,  מעריב וכדומה.)
זה היה אתגר בשבילי. לכן החלטתי לרכז את החומר, לארגנו ולכתוב עבודה, מעין סיכום ראשון על תולדות קבוצת שילר על מנת שכל מי שירצה יוכל לקרוא אותה, והכוונה היא בעיקר לצעירים, בני הקיבוץ, שאינם יודעים כמעט כלום על תולדות קבוצתם.
אני תקווה שאחרי קריאת העבודה יצברו לא רק ידע, אלא גם הקשר הנפשי שלהם לקיבוצם יתחזק.
 
הבעת תודה
לאפרים קמרון שהנחה וליווה אותי בעבודה זו בכל שלביה, שהמציא לי את מרבית החומר לעבודה זו, הקדיש לי מזמנו בסבלנות וברצון טוב ועל כך תודתי מקרב לב.
 
פרקים בתולדות הקבוצה: מבוא - גיא מיר
התארגנות בחול ועלייה ארצה - גיא מיר
מייסדי קבוצת שילר - גיא מיר
המצב באי בזמן עליית הקבוצה - גיא מיר
החיים בקרית ענבים - גיא מיר
עזיבת קרית ענבים והתמקמות ברחובות - גיא מיר
שליחות אבי יונה בגליציה והמגבית - גיא מיר
השנים הראשונות על הקרקע - גיא מיר
מאורעות 1929 והשפעתם על הקבוצה - גיא מיר
התיישבות האלף - גיא מיר
סוף דבר: בתום 10 שנים - גיא מיר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות