Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים דצמבר 1939
 

שנת לימוד של דקדוק ותנ"ך בשיעור שבועי של שפרינצה נגמרה ולכבוד הישג זה הפך השיעור של ימי החנוכה למסיבה מלאת טעם (לא  נעדרו גם עוגות, יין ולביבות) והגיון נפש רציני.
שמענו מפי שפרינצה את הערכת מאמציהם והתמדתם של המשתתפים. היא הדגישה גם את ההכרח בקבלת נטל לימוד השפה והתנ"ך והרחבת השכלתם העברית ע"י החברים במידה לא פחותה בה נתקבל עול ההסתגלות לעבודה גופנית קשה ובלתי רגילה.
מתוך דברי המתלמדים הובלט הסיפוק הרב מביסוס ידיעותיהם בדקדוק במשך שנה שלמה ומלאה. שיעורי יום החמישי במחסן בגדים של הנוער כינסו בדייקנות ובקביעות את כל שוחרי השפה המתוקנת שבקבוצה. בערב זה לא נתקיימו פגישות ושיחות רעים רגילות, נסגר אפילו קלוב הסריגה. כוח המשיכה של נפעל ופיעל גבר על כל יתר תוכניות הערב. הקורס ממשיך בקיומו גם בשנת לימוד שניה, גדולה חשיבותו בהדרכה שיטתית לימודית והוא משמש חוט השדרה היציב לידיעת השפה.
מאיר ביקש לראות במסיבה זו את גרעון חבר עובדי התרבות הקבוע בקבוצה, הער והדואג לקיום פעולה תרבותית פנימית, המקיפה את רוב החברים בתור משתתפים אקטיביים.
אין בדעתי לבטל את התקוות הקשורות עם שאיפה זו. אמנם ברצוני להציע לעומת זאת ניסיון אחר, כדוגמה המוצלחת והמעודדת של ערבי הדקדוק נראית לי נכונה שיטת סמינריון פנימי (מבלי להיזקק לכוחות חוץ), שתוכניתו מבוססת על נכס חשוב בידיעות ובחומר הקריאה, אשר נצטבר במשך שנים אחרונות בחוג מדריכי הנוער שבקבוצה.
החברים המדריכים, גם אלה שאינם מורים למקצוע, נאלצו לרגל תפקידם להקדיש זמן וענין רב ללימוד מקצועות מסוימים והצליחו לאגור חומר לימודי בעל ערך רב. אם נוסיף על זה את מציאות ספרי לימוד וספרי עזר, לרב באקזמפלרים אחדים אשר נבחרו והותאמו ע"י ארגון המדריכים הארצי לצרכי הנוער, נראה לפנינו דרך המובילה ליסוד שעורי ערב קבועים במקצועות שונים.
נדמה לי שלא קשה לעבד את פרטי תוכנית הלימוד הדו-שנתית זו לצורכי השכלת הבוגרים ולהתאמה לחבר העולה, למעפיל וגם בשביל חוגי חברים ותיקים לשם  השתלמות שיטתית.
 
ישנה האפשרות לקיים במשך החורף מלבד שיעורי הדקדוק והתנ"ך גם מחזורי שיעורים לספרות העברית ולשירה, לידיעת הטבע והמולדת, לתולדות תנועות וזרמים ביהדות (חסידות, השכלה, מבשרי הציונות, תנועת העבודה). בדרך זו נוכל להשתמש לטובת חוג רחב בערכיה ההשכלתיים והתרבותיים, אשר נתאספו בשעות הכנה רבות ע"י חברים-מדריכים, שלרוב  גם הם אנשי עבודה ורכישת הידיעות עולה להם בעמל ומאמץ לא קטן. החומר הזה כעת עוכל ומוכן, הנדע להפיק ממנו תועלת יתר?
ניקח לדוגמא קורס שיוקדש ליצירתו של ביאליק. תינתן פה הזדמנות להתקרב בעזרת מדריך-חבר לעצם מקוריותו הגאונית של המשורר-המורה, הבלשן והמכנס, אחרי חצי שנה של התקרבות זו תהיה לחברים גישה לא רק לאי אלו שירים מקובלים ונפוצים, כי אם רוחם יכלול את דמותו השלמה של היוצר הגדול.
בשדה הספרות והמקרא יש להדגיש במיוחד את חשיבות הרחבת מסגרת השפה המדוברת, שהיא שמא נכחד את זאת לרוב דלה עד מאד, חד-גונית וקלושה. גם ביחס לפרוזה הקלסית שלנו יש להביא את המשתתפים בשיעורים להבנת דברי ביקורת מעולים. לאושרנו נמצאים על מדפי ארון הספריה שלנו כרכים עבים וגדושים של התקופה, מקור בלתי אכזב של ביקורת ספרותית מצוינת ומאלפה - הבה, נעורר את הנרדמים האלה משנתם הארוכה.
נשוב בעקבות המסיבה החגיגית במחסן בגדי הנוער אל עצם שאלת התפתחות התרבותית-השכלתית של החברים. היא בעיקרה שאלת הלימוד המתמיד והשיטתי, בסיס זה יכול להוות גם את הגשר למסיבות שבת מעמיקות ומלאות השתתפות אורגנית, הנובעת מתוך צורך וצימאון אמת לדעת.
 
                                                                           

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות