Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אוגוסט  2000
לחברי קריית ענבים!                          
בימים אלה, כאשר אתם חוגגים  80  שנה לעלייתכם על הקרקע, אנו רואים
עצמנו שותפים לשימחתכם, ובעיקר זוכרים ומזכירים לצאצאי הותיקים שלנו,
שחבריכם היו אלה שקלטו אותם בארץ, נטעו בהם ריח וטעם של התיישבות
וחקלאות, ובשנים הראשונות גם ליוו את ראשוני חברנו והכשירו אותם.
 
אכן, שמור בליבנו מקום חם לחבריכם הראשונים וכמובן גם לכם, הממשיכים.
מי יתן והשנים הבאות עלינו לטובה לא תביישנה את מעשיהם ופועלם של
הוותיקים עד כה .
                                                         בשם כל בני הקבוצה וילדיה
                                                                עזרא מאיר
                                                             מזכיר קבוצת שילר
                    

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות