Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

קבוצת שילר 13.10.1973
מוצאי שבת
 
עבר שבוע מאז שיצאתם ואנו בבית מחכים ומצפים, עוקבים אחר כל אחד מכם בטלפון, במכתב, בשמועה, בניחוש, בטרנזיסטור ובחבילות ובמה לא?
ומה בבית? - נוצרו דפוסים חדשים ומתארגנים בכך שהכל יעשה על הצד הטוב כמובן. התרגלנו לחושך, בחוץ הירח מחליף את הפנסים ובבתים אור כשצופים בטלויזיה ומאזינים לרדיו בו זמנית.
ארוחות ערב בימי חול בשעה 17.00, בערבי חג ושבת ארוחה משותפת לאור נרות כשההתייצבות ממש 100%.
בילינו פעמיים במקלט, פעם ביום ופעם בלילה בילוי קצר מאוד, דקות מספר ממש כתרגיל, נקווה שיהיה רק תרגיל.
במטבח, במחסנים ובבתי הילדים הכל כשורה וכמובן צמודים לטרנזיסטורים.
ילדי כתות ההמשך כולם בעבודה ומאוד מורגשים בכל, ובעיקר בכמה ענפים שהם עמסו על שכמם בלבד. כוחות עבודה יש ויש, אנו מופצצים בהצעות של מתנדבים, עד היום הכוח הרציני והעיקרי היו סטודנטים ומדענים ממכון ויצמן ברחובות, יהודים מחול שפשוט לא נקראו וחיפשו דרך לשתף את עצמם במאמץ.
בענפים בקצרה: - הסתיים קטיף הכותנה.
החל קטיף האבוקדו ליצוא.
נזרעה חלקת האספסת.
עוסקים בקטיף קלמנטינות ומחכים לתחילת קטיף וושינגטון ואשכוליות.
בעזרת מתנדבים מסיימים תמיכה וכיסוי בבננות.
התירס מוכן לקטיף, נקווה שלא נצטרך לאכול אותו בעצמנו.
בנשירים ובבית הקרור נסתיימה העונה.
בלול מצפים לאפשרות שיווק של המחזור הראשון באויר מבוקר, הרגשת העופות מצוינת. ברפת כרגיל מאכילים וחולבים ויש המלטות.
הושארו בידינו כמה מכוניות קטנות ומסתדרים לא רע, במוסך קצת קשה ומשתדלים למנוע ממנו תעסוקה.
פרטים סיקורים וכתבות על החברה והילדים בדפים הבאים, נקווה שלא יהיה צורך...
ביום רביעי ערב סוכות חג הקבוצה, נחכה כולנו לשובכם בשלום ויחד נקיים החג באיחור.
דוד בראון נפצע קלות וחזר הביתה נאחל לו החלמה מהירה. בן נולד לאלי וג`יני ושמו בישראל אלון, לברית ביום ב` אחהצ כולם מוזמנים.
אמרו קודמנו: קשה המלחמה, קשה לאלה העושים אותה וקשה יותר לאלה שנשארו בבית בעורף בעיקר מבחינת המתח והדאגה, בידיכם לסייע לנו ולהקל יותר עי יותר דשים, יותר טלפונים, יותר מכתבים, אנא עשו מאמץ זה נוסף על היתר.
בדף הבא נשתדל לפרט יותר ולהוסיף מדברי ילדינו וכמובן ננסה באמצעות הדף להעביר מכתבים מכם לנו וליתר חברינו במלחמה.
בקיצור ולסיכום נשארה בבית נבחרת לא רעה, העניינים מתנהלים וכולנו מחכים לגמר טוב ולשובכם במהרה הביתה.
 
ולבסוף תזכורת מספרי הטלפון: 951251 (03) - 24 שעות ביממה
  955774 (03) - 24  שעות ביממה
  955511 (03) - במשך היום (ציבורי)
  951966 (03) - במשך היום  (שילטקס)
אנא שילחו בהקדם את הדואר הצבאי שלכם.
                                                    בברכת חג שמח
                                                  ולהתראות במהרה

ה ב י ת

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות