Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 13.10.1968
 
סביב כוס קפה על הורנדה / ישוב ישבה לה איזה בנדה.
לא טוב לי סח אחד, משהו לוחץ / ודאי, השיב רעו, נחוץ פה איזה חצ.
כזה מבריק, מזהיר / שאל סביבו יפגע, יאיר.
ומה תהיה לו קשת? / ומה יהיה מיתר ?
שאל שם מישהו, כשבחש את הסוכר ?
אנחנו ענה בחור אחד גדול כהר, או לפחות כמו גבע,
אבל עדין לא נגע בגיל עשרים ושבע. / ומה המטרה, שאל לו נער וכמעט נחנק,
כי בין שיניו נדבק איזה ממתק / נו, בשביל זה קיבוץ הן לנו יש,
עוור יקלע - לא יפקשש. / ומה חוקים של זהירותו ? הוסיפה חברה
כשלקטה פירות מתוך הקערה. / החץ הזה הוא קל קלילי.
ואם יפגע במישהו אין צורך שייגש ללילי,
ואם על מישהו תיפול קללה או גערה / הוא לא צריך לרוץ לקלרה לעזרה
אז מה יהיה ? שאל המארח / ובשיירי קפה סעודתו קנח.
אולי יהיה לי טוב, ושוב לי לא ילחץ, / אם זה לזה פה את היד נלחץ.
ואם כל בוקר לא נשכח, בלחישה / לומר תודה וגם בבקשה,
ולא לשכוח בשעה של צורך / לומר טעיתי, שוב עשיתי משהו ללא צורך.
ולעשות המעשה שהוא נחוץ וגם מועיל / ולא לשכוח להביט לאן כל זה עשוי אותנו להוביל.
ובינתיים, כך אני מציע / אמר אחד שלא דיבר, כי הוא ישב לו ביציע
נתחיל מיד בירי החיצים / ואחריו, מטח ארוך של מעשים.
וכך גם הקבוצה ניקתה מעט פניה, / ובני הנעורים רוקדים ביום חגה, פה, לפניה.
וגם את העלון הזה ערכו כמה זעטוטים / מלאי רצון, אולי גם קצת עזי פנים.
ואם הגשם לא ירד היום, / ואיזה אמרגן כאן לא יחלה באופן די מדאיג,
נצא כולנו בשמחה למה שבעברית קוראים טוזיג.
וכך, אם רק יהי רצון / נחגוגה בשמחה ובדברי לצון
את יום הולדתה של הקבוצה / אשר הגיעה זה עתה, במין דילוג, עיתים בחריקה ובקפיצה
לגיל עליו לא מדברים / אך אם מאד תרצה, היא תתקבל ודאי לחוג הצעירים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות