Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים פברואר  2002
 
תחילה אני מברכת את אילנה אוקו והמערכת על הוצאת העלים, ובכך הוא יכול להפוך לכלי נוסף של העברת מידע ודעות.

בימים אלו ועדת מינויים עסוקה בבחירת הצוותים והרכזים. אם בשנים רגילות הייתה הועדה מסיימת את תפקידה הפעיל עם בחירת הוועדות, הרי שהשנה חברי הועדה ממשיכים להפגש ולעבוד. לאחר הבחירות בקלפי, עלינו להציע שם של מועמד לרכז את התחום של עבודה ופרנסה ולהתחיל באיוש הצוותים.
בתהליך זה הוועדה מנסה להרכיב צוותים הטרוגנים המייצגים את החלקים השונים בציבור. אני מאד מקווה שנצליח לסיים את תהליך בחירת הצוותים, הם יתחילו לעבוד, ואנחנו חברי הועדה נוכל לצאת לחופשה...
העובדה שועדת מינויים עסוקה בבחירת הצוותים, מאפשרת למזכירות לפעול בתחומים האחרים של חיי היום יום.
 
מאמצע שנת עבודתה החולפת, עבדה המזכירות בשני צירים מקבילים. הציר האחד טיפל בהתנהלות השוטפת של חיינו, והשני, עליו אני מעוניינת  להרחיב מעט, עסק בשאלה של עתידנו, או כפי שקראנו לו - בדיקת אורחות חיינו המשותפים.
המזכירות בחרה ללכת בדרך מאד הדרגתית של בנייה מהמסד, של מערך השינויים הרצויים או הנדרשים, וטיפול בכל התחומים בראיה מערכתית.
היו חברים שהביעו את הרצון  שנגיש תכנית שלמה ומסודרת והם יוכלו  להתייחס להצעה הכתובה. לאחר התלבטות משותפת עם החברים שהצטרפו לצוות החשיבה בנושא, החליטה המזכירות  לערוך סדנאות עם כל הציבור ולגבש את הרעיונות בעקבות השיח והדיון עם החברים. נייר העבודה שהוגש לאספה השנתית הציג את הרעיונות המרכזיים.
הצוותים, לכשיבחרו, ילמדו כל תחום, יכינו הצעות, יציגו את הרעיונות בפני הציבור ויגישו את הנושאים להחלטה.
בינתיים החליטה האספה על הקמת היחידה למשאבי אנוש שמתפקידה יהיה  לסייע לחברים במימוש אחריות החבר  והחברה על ההתפרנסות, עזרה בפיתוח מסלולי קריירה, מיפוי הצעים וביקושים לעבודה, הקמת מערכת למדידת המשמעות של העבודה ונושאים נוספים.
ההמלצה הראשונה שקיבלנו היתה לאייש את המשרה של ניהול הקמת היחידה באדם מקצועי חיצוני, ואנו עוסקים בפגישות ובראיונות של המועמדים לתפקיד.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות