Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 1987
 
דור המייסדים, קבוצת האחד עשר, לא זכה להגיע עד הלום.
בפרספקטיבה לאחור ניתן לסכם ולומר שהקבוצה צמחה והתבססה דווקא ע"י אותן משפחות בודדות או קבוצות גורדוניה שהגיעו אחרי שנת הייסוד. הן שהטביעו את חותמן בשנות היצירה והמצוקה, שליוו את בנין המשק עד קום המדינה. וגם אחרי.

במדור חדש זה, "שילר בראי העבר", נציין אותם חברים ותיקים - הדורות המייסדים שזכו ונמצאים איתנו עד היום, ובהקשר זה נאיר קטע בחיי הקבוצה.

ותיקי המקום

החברים והחברות התקבלו לחברות כעבור שנה מיום בואם לקבוצה.
התקבל/ה לחברות

20.11.1928 דנקוורט לילי
19.04.1929 רבד מינה
15.04.1929 וולקשטיין חנה
09.04.1931 שיפלדרין יוסף
01.03.1932 רוזנפלד מרדכי
01.03.1932 צוקרברג יעקב
01.03.1932 שטוסר ישראל

מוטל רוזנפלד, יעקב צוקרברג וישראל שטוסר חוגגים אם כן בעצם הימים האלה - יובל.
לפני 55 שנים הם התקבלו לחברות בקבוצה
 
בקיץ 1927 בתוך מו"מ עם המוסדות המתיישבים ותכנון עתיד המשק והחברה, עזבו חברי קבוצת שילר את קרית ענבים, הגיעו לרחובות ונטו כמה אוהלים באזור הגן הציבורי של היום. החברים עבדו במושבה בחקלאות, בבנייה, בחפירת בארות, ובינתיים הכירו אותם רבים מבני המושבה והתרשמו מהם לטובה כפועלים מסורים.
גרעין העליה בגליציה מנה כ- 23 חברים. לקרית ענבים הגיעו 2 קבוצות בחודשים אוקטובר נובמבר 1925 שֶמַנו 14 חברים.
ב- 17.10.1927 שמחת תורה תרפ"ח, 11 מבוגרים ו-3 ילדים עלו על הקרקע.
חלקם עזב את היישוב כבר בעשור הראשון.
 
בשבועות הראשונים עסקו הבחורים בהתארגנות ראשונית. 2 הצריפים הראשונים, בניית מגורי הילדים ואוהלים לחברים.
הנשים והילדים עוד נשארו ברחובות והיו באים בשבתות לבקר. הם הצטרפו לבחורים כבר בחודש הראשון.
לאותה קבוצת מייסדים הצטרפו במשך השנה משפחות מרחובות, ביניהן משפחת דנקוורט, הנס ולילי. לילי אם כן הינה החברה הותיקה ביותר בקבוצה - 59 שנים.
אנחנו מאחלים לה עוד שנים של בריאות טובה.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות