Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

"עלים" , 1979 עורכת אילנה אוקו
 
דומה כי אף פרסומאי לא היה מתבייש במסע הסברה כפי שנערך לקראת האירוע המרכזי:

חנוכת האולם החדש
שילטקס בע"מ
שלך ובשבילך
שילטקס 1979
17 שנות יצור
שלך ובשבילך
 
17 שנות קליעה
11 שנות סריגה
7 שנות אריגה
בשילטקס בע"מ
שלך ובשבילך
 
במטרה לחזק את הקשר שבין המפעל לחברים שאינם עובדים בו, והיות והחברים לא באים ביוזמתם לראות את הנעשה בין כתליו, נראה היה שיש ליצור ארוע שיביא אותם לתוך אגפי הייצור והאריזה. העיתוי הנוכחי: סיום הסידורים בעקבות ההרחבה והפיתוח, היה המתאים ביותר.
רק ביום האחרון הופיעה ההזמנה
ש  עובדי המפעל שמחים להזמין את כל החברים
י    והילדים לחנוכת אגפים חדשים ומכונות חדשות,
ל   וכן סיור מודרך במפעל תוך כדי עבודתו לאורך תהליך
ט   הייצור, הגימור והאריזה. אל תחמיץ ארוע חברתי ומרתק
ק   עם מוסיקה, כיבוד וגומי.
ס   יום א` 25.03.79 בשעה 16:15
79 שילטקס שלך ובשבילך
 
ואכן, בשעה המיועדת, נראו כולם נעים צפונה, למפעל. ברחבה קיבלו אותנו סיסמאות, ליווי מוסיקלי, ובהתאם להוראות, בסדר מופתי התחלנו את הסיור.
אמנם היו אלה שעות אחר הצהרים, אך כל תחנות העבודה היו מאויישות בחברים הוותיקים. עברנו ע"י כל מכונה, ליד כל שולחן אריזה, כשהעובדים מסבירים ועונים בפרוט של כל שאלה של ילד או חבר. באולם הייצור, רעשו המכונות ולידם הפועלים השכירים, כאילו זה עתה החלו משמרת.
ענין רב גילו החברים בתהליכי הייצור, בייעדי המוצרים, בהרכב החוטים, במחלקת האריזה, והתשובות בהתאם ובסבלנות. שלטי הסברה סיפרו את "ההיסטוריה" של המחלקה:
1962 - מחלקת קליעה
הבסיס עליו הוקם המפעל לפני 17 שנים. ייצור סרטי גומי להשחלה, שרוכי נעלים וסרטים שונים בדגמים סטנדרטיים.
1968 - מחלקת סריגה
מייצרת גומי אופנתי בשלל צבעים ודוגמאות בעיקר לתפירה עליונה על לבני גברים ונשים.
1972 - מחלקת אריגה
ייצור סרטי גומי בסטנדרטים גבוהים ואיכות מעולה, המשמשים בעיקר לתעשיות הלבשה שתוצרתן מעולה ויקרה.
מחלקות עזר
מחלקת סלילה - מכינה סלילים למכונת קליעה.
מחלקת השתייה - מכינה שתיים למכונות סריגה ואריגה.
מחלקת צביעה ואשפרה - מטפלת בגימור, צביעה וגיהוץ של מוצרי כל המחלקות.
מחלקת גלגול ואריזה - גלגול כל המוצרים ואריזתם למשלוח.
המחלקה הטכנית - אחראית לאחזקה ולמצב טכני תקין של כל המפעל.
מחלקת בקרת טיב - אחראית לביקורת מתמדת על טיב המוצר תוך כדי התהליך, וביקורת על איכותו כמוצר מוגמר.
 
הכיבוד הוכן כיד המלך, אורגן וסודר ע"י עובדי שילטקס. שבוע מראש הוחל בהכנות והורגש שתשומת לב הוקדשה לכל פרט.
מבצע ניקיון, כמוהו טרם היה, נערך לקראת האירוע.
 
תגובות חברים:
"היה מעניין מאד, ממש חוויה".
"טוב היה לראות את הוותיקים עוסקים בגאווה בייצור"
"היה שמח, הכיבוד, האווירה, ההסברים , היה נהדר".
"הארגון היה מצוין".
"כל פעם צריך לערוך איזו חגיגה אחר הצהרים שכל החברים מוצאים בה עניין ותוכן".

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות