Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מתוך חוברת זיכרון לאריה מאיר
 

מיום קיומה של הקבוצה, ידעו חבריה, כי רק בתרבותם הם, ביצירת הווי חג ומועד משלהם טמון סוד האושר והעושר הרוחני של איש הקבוצה. אך מידיעה זו ועד לביצוע טוב ונכון של הדברים, ארוכה גם קשה הדרך, דרך של ניסיונות מניסיונות שונים אשר לא תמיד האירה להם ההצלחה פנים, ולא תמיד נפלו על לב פתוח. זו גם אחת מני סיבות רבות, אשר בגללה אנו עומדים גם היום, בשטחי תרבות שונים ללא דרך סלולה וברורה, אשר כל ועדת תרבות, אם רק רוצה היא, יכולה לעלות עליה, ובלכתה בה בחריצות ובכנות היא משרתת שרות אמת את דרך התרבות בקבוצה. עד היום חסרים לנו כמה וכמה דפוסים בהם יכולים אנו ליצוק את היפה והאמיתי אשר בחיינו. וחבל, הם כה רבים המאמצים אשר אנו משקיעים, גם בכח, גם ברוח וגם בממון.
מתוך כל האמור למעלה, ועוד רבות אשר יכול היה להיאמר בנושא זה, ומהכרה קרובה של רצון הקבוצה וכמיהתה לתרבות שלה, עלינו השנה על דרך ביצוע שוטף ורצוף, קבוע במועדו, של התכנסות חודשית של כל בית הקבוצה. קראנו לה עלים בעל-פה. לפי שמו של העלון הפנימי שלנו. שאפנו, עד כמה שיותר, לבצע את כל חגינו בכוחות עצמנו, ולא לשתף אמנים מבחוץ, אלא במידה והם באו כגורם משלים לביצוע החג והמועד. ידענו כבר בראשית דרך זו, כי היא קשה, מחייבת ומטילה משנה מאמץ על המבצעים, אך ביודענו ובהכירנו בהערכה של העשייה העצמית, ובהתרוממות שברוח שהיא מביאה בעקבותיה לעושים אותה - בחרנו בה. ויעידו עלי כל אלה אשר נטלו חלק במאמץ זה, כי רק בעקבותיו של המאמץ באה הרגשת הסיפוק, ההנאה שבעשייה והכח לרצות לעשות עוד ועוד.
 
דאגנו, ואנו מותירים דאגה זו גם לבאים אחרינו. להבטיח קיום גופים תרבותיים אשר בתרומתם הם ממלאים את חגינו תוכן ועניין. גופים אלו הם: המקהלה, החוג הדרמטי, וכל גוף אחר אשר מסוגל לתרום מחלקו לתרבותנו העצמית (חוג המחול, צוות מנגנים, צוותי טכנאים בשטח התאורה והקול, הבמה, התפאורה ועוד רבה הרשימה).
ואשר לתכנים: ניסיונות מניסיונות שונים עשינו. תוכן עיוני עם היתולי. על המשק, ועל כל אשר מסביב, על הנעשה בעולם הגדול ועל אשר העסיק אותנו ביום-יום האפור, הכל ניסינו לדחוס בתוך מסגרת של מסיבות פנימיות, אשר היום נראה לנו כי השיגו על פי הרוב את מטרתן. הבאנו דרך העלון לידיעת החברים את מכלול היש והעשייה של הענפים המשקיים. שיתפנו חברים אשר מעולם לא הצלחנו להביאם אל דוכן הנאומים. העלינו חיוך על שפתי הרציניים שבתוכנו, הזכרנו תאריכיו של החודש, אירועים מרכזיים בו, מהנעשה בטבע וגם תמונות וצלילים, קולות ומראות של היום-יום שלנו, היבש עם העליז, הקשה עם הקל.
 
ועל הכל - הצלחנו ללכד את מרבית בית הקבוצה, אחת לחודש לצוותא, סביב שולחנות ערוכים, לשמיעה ולהשמעה, ולהרבה השתתפות פעילה של כל ציבור החברים, אם בהכנת קישוט לחנוכה, אם בחידון מכל סוג שהוא, או אם בשירה ומשחק.
ויכול, גם יכול להיות כי לא תמיד קלענו אל המטרה, ולא תמיד מלאנו את המסיבה תוכן, כפי שהיו רוצים החברים, או חלק מהם שנעשה, אך - תמיד עמדה לנגד עינינו המשימה לשמש במה לכל הרוצים בכך, ומקור של הנאה והתרוממות הרוח של כל פרט ופרט בתוכנו.
עשינו כמיטב יכולתנו לשוות למקום המסיבה את הצורה המתאימה והנאותה לו. מכאן המאמצים הרבים אשר השקענו בקישוט חדר האוכל, באיסוף פרחים, או כל צמח אחר לעיטור השולחנות, בעשיית קישוטים ולו אף סימליים, אשר יַשִרו אף הם אוירה מיוחדת לערב אחד. תודתנו נתונה פה במיוחד לילדים אשר נתנו יד לדבר ועזרו לא במעט גם בקישוט, גם בהכנת המקום ולעיתים גם בתוכנית.
למבנה הצורתי של מסיבה זו, כפי שגובש במסיבות הראשונות, יצקנו מדי פעם חומר אקטואלי ונשמר האיזון בין הכבד והקל. כמו כן השתדלנו לא לפגר במאומה אחרי החדשות והדברים אשר עמדו אותו זמן ברומו של עולם. ככה הגענו לתכנים אשר מזמן כבר לא הועלו אצלנו כנושא מגבש, מלכד ומלבב את כל בית הקבוצה.
 
ועל הקהל. השתדלנו שלא יהיה  קהל, שיהיו כולם שותפים פעילים. נראה לנו שבמרבית הפעמים עלה הדבר בידינו ובידי הקהל, אך ידענו גם אכזבות. חיפשנו דרך לא לחזור עליהן, וגם פה לא תמיד הצלחנו.
 
אך עדים החברים כי לפחות ניסינו, וגם זו כבר התווית דרך לעתיד.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות