Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מכתב שכתב שילר לדר יוסף מוהליבר, מחליפו כמנהל הגימנסיה.
מרן, יום העשרים לחודש פברואר 1925, תרפה

 
לכבוד
דר יוסף מוהליבר
מנהל הגימנסיה בירושלים
 
חבר נכבד מאד!
יסלח לי על שלא עניתי על מכתבו הראשון; חולשתי לא נתנה לי לכתוב, שכבתי בבית החולים בלמברג ארבעה חודשים; מחלתי הייתה קשה מאד - פצע על פני שטח הריאה - וזמן ידוע התייאשו הרופאים. עכשיו מחלתי כבר עברה, אבל עודני חלש. ובכל זאת תקוותי חזקה, כי בראשית הקיץ אוכל לחדש את הלימודים בסמינר. אני שמח מאד על ההתקדמות של הגימנסיה, אבל יתחילו לבנות? בייחוד אחרי אשר מעיזבון כדורי אין לקוות מאומה.
אני מלא געגועים על ארצנו ועל חברי לעבודה.
אבקשהו מאד למסור דרישת שלום בשמי לחברי ולידידי מורי הגימנסיה וגם לתלמידיה. להתראות בארצנו היקרה.
 
בכבוד ובהוקרה רבה
שלמה שילר

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות