Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מכתב שכתב שילר כמנהל הגימנסיה לדר גרשון ציפר, ידידו, שבזכות הונו וכוחו הציבורי גייס כספים להקמת מבנה לגימנסיה העברית רחביה שבהנהלת שלמה שילר. יש אומרים שרק בזכות רצונו של ציפר לעזור לידידו גויסו הכספים והוקם מבנה הגימנסיה.
 
קטע ממכתבו של שלמה שילר אל דר גרשון ציפר - 1913
תרגום מגרמנית

 
...בשבוע שעבר ביקרו כאן האדונים שיינקין ואיזנשטדט וראו, לפי הוראותיו של מר אוסישקין, מגרש מסוים מחוץ לירושלים המיועד לבניין האוניברסיטה. שטח המגרש 1000 דונם, ובו יישמר גם מקום מתאים לבניין הגימנסיה שלנו.
המקום - גבעות ועמקים נהדרים בדרך לשכם, מהם ניגלה מראה יחיד במינו על כל העיר ירושלים. הוא יפה למעלה מהמשוער. דעתי הייתה אמנם - בניגוד לדעת חבר המורים, שהגימנסיה צריכה להבנות בירושלים גופה, בתוך יישובה ולא מחוץ לגבולות העיר, אולם אם יינתן לנו להרחיב את היישוב גם אל מחוץ לירושלים, לא יתואר מקום מתאים יותר מאשר הנזכר לעיל. אם לפי התכנית הקיימת תצורף לאוניברסיטה ולגימנסיה - שכונה חדשה ויישוב חדש ייווצר כאן, מקום יישוב שיעלה בהדרו וביופיו בהרבה על תל אביב.
  על כל זה נוסיף לדבר בווינה בזמן הקונגרס הציוני.
 
בכבוד רב ובברכת ציון
שלמה שילר
                                              (מעזבונו של הדר גרשון ציפר)
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות