Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

תרעד   1914

 
... התקופה שאנו עומדים בה עכשיו בארץ ישראל היא - דבר זה ברי הוא לי ולמעלה מכל ספק - תקופה של מהפכה שלימה, מהפכת הרוח, שינוי ערכין ציבורי...
  אם השפה העברית לא תקיף את כל צדדי החיים, אם לא תעשה הצינור היחידי שדרך בו יהיו שופעים כל זרמי החיים התרבותיים שבארץ, אין מקום לעצמאות עברית בעתיד, אין מקום לרוח עברי ולעם עברי...
חטא גדול חטאה ההסתדרות הציונית, כי שמה את ליבה רק ליישוב החקלאי ולא ליישוב העירוני, שדאגה לביסוס המצב הכלכלי ולא התעניינה - לכל הפחות לא התעניינה מתוך תכנית מקיפה - בחיים התרבותיים ובזה נתנה יד לחברות זרות להתבצר בערים (בייחוד בירושלים, שבה מרוכזים רוב אוכלוסי היישוב) ולשפוך עליהן את השפעתן הרעה. ההסתדרות הציונית יצרה לה בדמיונה איזה מן אידיליה יישובית, עם של איכרים, שצרכיו החינוכיים מועטים מאד; היא הסיחה את דעתה מזה, שעם החי זה אלפי שנים בערים, במרכזי השכלה, אינו יכול לצמצם פתאום את צרכיו הרוחניים...

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות