Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

תמיד חיפשו בקבוצה פרנסות חדשות וגידולים חקלאיים חדשים שישפרו את המצב הכלכלי שהיה על הפנים .

שנה אחת הביאו גידול חדש תירס אמריקאי, יעני פופקורן.
האחראי על הגידול היה שמואל קרמיש שהיה אחראי על הרבה ניסיונות חקלאיים. חלקם לא צלחו אבל ענף האבוקדו בקבוצה הוא הבייבי שלו במאה אחוזים.
התירס צמח והשתבל, אספו את היבול ופה באה דרישה של הסוחרים שביקשו את התירס גרעינים בשקים ולא בקלחים ומיכון כנראה לא היה לדבר. כל הקבוצה כולל הילדים התגייסו לקלח את התירס, אני לא מוצא מילה עברית אחרת לפעולת הורדת הגרעינים מקלח התירס. וצריך לזכור שאחרי 2, 3  קלחים מופיעות בועות על האצבעות וזה מאוד כואב ופה היה מדובר ב -  10 דונם וביבול רב!
ערמות ערמות היה התירס מונח לייבוש ברחבי הקבוצה ולאט לאט טיפלו בקלחים ובאצבעות החבולות. אחרי ניסיון של שנה - שנתיים נעלם הגידול הזה מנוף הקבוצה.
לגדל תירס אמריקאי כבר ידעו, אך להכין את הפופקורן לא ידענו. הרבה גרעינים שרפנו באש כדי לקבל חופן פופקורן.        

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות