Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אסיפה שנתית 1954
 

משק בית הספר צריך להיות מנוהל ע"י חברת הילדים, להיות עצמאי ולא להתקיים על נדבות הקבוצה.
אנו עדים להתנגשויות בין הורים, מורים ומדריכים על רקע עבודת הילדים וחלוקתה.
 
על ההורים לעודד את הילד במילוי כל תפקיד שנמסר לו ע"י המטפלת המתחשבת תמיד עם יכולתו של הילד.
ביה"ס צריך להיות כבית-חינוך שיעבוד בשיתוף עם המטפלות. אי התמדת החברה בטיפול, גורם לקשיים רבים בשטח זה.
החינוך, בנוסף על הלמידה, צריך להיות חלק מעבודת המורים.
יש לציין לטובה, שבכיתה א` של עכשיו וגם אצלי (ניצנים), המטפלות נעזרות מאד במורים.
באופן מיוחד בגילאים הגבוהים, המצב אינו פשוט ונדרשת עזרת המורים.
חשוב במיוחד לילדינו, וגם לילדי הפנימיה - מועדון מסודר. הם זקוקים לחדר בעל תוכן חברותי שיעזור לגיבושם ולליכודם.
יש לחזור ולדון בעניין הסרטים. יש לקבוע בעזרת מוסד מוסמך את הגיל בו רשאי הילד לראות סרט כדי למנוע השפעה שלילית. על ההורים לעזור באיסור ביקור בסרטים האסורים לילדים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות